Murare, plattsättare, golvläggare, betongarbetare, träarbetare,  och anläggningsarbetare

Vuxenutbildning Skövde erbjuder byggutbildning med olika inriktningar.

Utbildningen är avsedd för dig som vill skaffa dig en grundläggande utbildning inom något av ovanstående yrken och för dig som redan jobbar i byggbranschen och har behov av att fortbilda dig.
 
Efter utbildningen ska du ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom byggbranschen som murare, plattsättare, betongarbetare eller träarbetare. 
 

Murare

Murarens huvudsakliga arbetsuppgifter är murning inomhus och utomhus, såväl tegel- och blockmurning av valv, eldstäder och skorstensstockar. Du lär dig att putsa fasader för hand och med spruta samt att putsa väggar och tak inomhus i till exempel kyrkor. En del murare väljer att specialisera sig till kakelugnsmakare eller stuckatörer eller att bli specialister på eldfast murning.
 

Plattsättare

Plattsättaren arbetar med kakel, keramiska material, mosaik och andra plattor för utsmyckning och funktion. Arbetsuppgifterna kan vara plattsättning av inneväggar och golv i alltifrån badrum till storkök och simhallar. I arbetsuppgifterna ingår även underarbeten såsom enklare puts och fuktisolering.
 

Betongarbetare

Betongarbetarens arbetsuppgifter kan vara armering av betongkonstruktioner såsom plintar, pelare, balkar och trappor. Dessutom ingår gjutning av betongkonstruktioner som exempelvis villagrunder, flerbostadshus, garage och broar. Utbildningen omfattar även manuell eller maskinell läggning av betonggolv.
 

Träarbetare

Träarbetarens arbetsuppgifter är mycket varierande. Du kommer att få arbeta med mellanväggar, tak, fönster, dörrar och snickerier samt med gormning och stamning. Du utbildas för att både kunna arbeta med nyproduktion och renovering av byggnader.
 

Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetarens arbetsuppgifter kan vara ledningsbyggnad, anläggning av gräsytor, plantering, stensättning, vägarbete och grundläggningsarbete mm. I utbildningen ingår också enklare snickeri, betongarbete, armering och murning.

Golvläggare

Som golvläggare jobbar du enbart i inomhusmiljö. Arbetet är mycket självständigt och kan innebära mycket kontakter med kunder. Det finns även firmor som specialiserar sig på industrigolv och specialgolv i miljöer som kräver extrem stryktålighet. Inom traditionell golvläggning jobbar man mycket med ytbeläggningar på golv, såsom olika sorters plastmattor, laminatgolv, trägolv m m. Vanligt är även golvbeläggning i badrum, både på golv och väggar. Då är det särskilda bransch- och försäkringskrav som gäller, vilket kräver noggrannhet och kunskap. Under utbildningen kommer du inte bara lära dig att lägga mattor, utan det handlar även mycket om förarbetet. Rivning av gamla mattor, spackling och slipning innan golvläggningen.

Förkunskapskrav

Svenska för invandrare kurs - D eller motsvarande
 

Utbildningslängd

Ca 48 veckor.

Studietakt

100%

Ansökan

Murare, plattsättare, anläggning, golv, håltagning, takmontör.  Kontinuerlig ansökan.

Betongarbete och träarbetare  planeras ansökan  öppna 15 oktober inför start under 2021 

Utbildningsstart

Murare, plattsättare, anläggning, golv: planeras nya starter till augusti 2020

Betongarbete och träarbetare: planeras nya starter under 2021.