Murare, plattsättare, golvläggare, betongarbetare, träarbetare, håltagare, takmontör, undertaksmontör, ställningsbyggare och anläggningsarbetare

Vuxenutbildning Skövde erbjuder byggutbildning med olika inriktningar.

Utbildningen är avsedd för dig som vill skaffa dig en grundläggande utbildning inom något av ovanstående yrken och för dig som redan jobbar i byggbranschen och har behov av att fortbilda dig.
 
Efter utbildningen ska du ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom byggbranschen som murare, plattsättare, betongarbetare eller träarbetare. 
 

Murare

Murarens huvudsakliga arbetsuppgifter är murning inomhus och utomhus, såväl tegel- och blockmurning av valv, eldstäder och skorstensstockar. Du lär dig att putsa fasader för hand och med spruta samt att putsa väggar och tak inomhus i till exempel kyrkor. En del murare väljer att specialisera sig till kakelugnsmakare eller stuckatörer eller att bli specialister på eldfast murning.
 

Plattsättare

Plattsättaren arbetar med kakel, keramiska material, mosaik och andra plattor för utsmyckning och funktion. Arbetsuppgifterna kan vara plattsättning av inneväggar och golv i alltifrån badrum till storkök och simhallar. I arbetsuppgifterna ingår även underarbeten såsom enklare puts och fuktisolering.
 

Betongarbetare

Betongarbetarens arbetsuppgifter kan vara armering av betongkonstruktioner såsom plintar, pelare, balkar och trappor. Dessutom ingår gjutning av betongkonstruktioner som exempelvis villagrunder, flerbostadshus, garage och broar. Utbildningen omfattar även manuell eller maskinell läggning av betonggolv.
 

Träarbetare

Träarbetarens arbetsuppgifter är mycket varierande. Du kommer att få arbeta med mellanväggar, tak, fönster, dörrar och snickerier samt med gormning och stamning. Du utbildas för att både kunna arbeta med nyproduktion och renovering av byggnader.
 

Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetarens arbetsuppgifter kan vara ledningsbyggnad, anläggning av gräsytor, plantering, stensättning, vägarbete och grundläggningsarbete mm. I utbildningen ingår också enklare snickeri, betongarbete, armering och murning.

Golvläggare

Som golvläggare jobbar du enbart i inomhusmiljö. Arbetet är mycket självständigt och kan innebära mycket kontakter med kunder. Det finns även firmor som specialiserar sig på industrigolv och specialgolv i miljöer som kräver extrem stryktålighet. Inom traditionell golvläggning jobbar man mycket med ytbeläggningar på golv, såsom olika sorters plastmattor, laminatgolv, trägolv m m. Vanligt är även golvbeläggning i badrum, både på golv och väggar. Då är det särskilda bransch- och försäkringskrav som gäller, vilket kräver noggrannhet och kunskap. Under utbildningen kommer du inte bara lära dig att lägga mattor, utan det handlar även mycket om förarbetet. Rivning av gamla mattor, spackling och slipning innan golvläggningen.

Håltagare

Håltagaren tar hål i olika byggmaterial för tex nya rörledningar genom en ny öppning i en 40 cm tjock tegelvägg. Det kan också handla om att borra hål i väggar och golv av betong med en diamantborr. Håltagaren använder kraftfull, teknisk utrustning som kräver rätt handlagh och stor kunskap.

Takmontör

Takmontör är ett mångsidigt yrke, du monterar både tätskikt och värmeisloering, som till exempel mineralull, cellplast eller kork och du arbetar med många olika material och tekniker. Takmontörer skall ha kunskap om brandventilation, takfönster, gasolbrännare, plåt, papp, takbrunnar, isoloering mm. Som takmontör gör du hela tätskikt. Först läggs isoliering, både värmeisolering och fuktskydd, sedan täcks taker med papp, plåt eller förtillverkat takelement.

Undertaksmontör

Som undertaksmomontör jobbar man i invändig miljö. Arbetet kan innebära jobb på höghre höjder och kan vara självständigt eller i arbetslag på större byggnationer. Du kommer även arbeta med vissa invändiga snickeriarbeten, vilket breddar din kompetens på ett företag. Som undertaksmontör kommer du in sent i byggprocessen. Det är vanligt att jobba med tak 3-4 meter över golvet i tex skolor men kan också vara 20 meter upp, som vid ljuddämpning i en industrihall.

Ställningsbyggare (över 9 meter)

Ställningsbyggare monterar ställningar som används vid en tex en byggarbetsplats. Det finns olika slag av byggnadsställningar och vilken typ som används beror på vilket arbete som ska genomföras. Ett husbygge kräver en typ av ställning medan det krävs något annat om man ska lyfta upp tungt material på ställningen. Arbetet är ansvarsfullt då ställningar ofta byggs åt andra arbetare och säkerhetsaspekten är ett viktigt inslag i arbetet.

Förkunskapskrav

Svenska för invandrare kurs - D eller motsvarande
 

Sista ansökan

Kontinuerlig

Ansökan för betong och trärabete är för tillfälligt stängd på grund av fullbelagd/a utbildning/ar. Ansökan öppnas när det åter finns lediga platser på utbildning

Kursstart

Murare, Plattsättare, Anläggning, Golv, Håltagning, Tak, Undertak, Ställningplaneras starta nästa gång i maj/juni.
Betongarbete och träarbetare planeras starta nästa gång i augusti/september

Kurslängd

Träarbetare, anläggningsarbetare, betongarbetare, byggplåtslagare, golvläggare och murare pågår i 40 veckor. Plattsättare 35 veckor.