Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Vård och omsorg

Studierna leder till att du kan söka arbete inom vård och omsorg som till exempel undersköterska, stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare.

Utbildningen ger kunskaper som motsvarar de grundläggande yrkeskraven inom vård och omsorg. Med våra fördjupande kurser kan du inom utbildningen inrikta dig på ett visst område. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår och där ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter.

Studietiden startar med en gemensam introduktion för alla som valt Vård- och omsorgsutbildningen. Där får du tillsammans med lärare lägga upp en individuell studieplan efter dina förutsättningar. Vi har flera olika studieformer som du kan variera mellan, bland annat föreläsningar, gruppundervisning och med handledning. 

Vuxenutbildning Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev kan få ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss. Kravet för att få ett diplom är att ha godkända betyg i 1400 poäng av nedanstående kurser samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Betyg i svenska ingår inte under ordinarie utbildning utan får vid behov läsas vid sidan om. Läs mer om VOC  här samt Östra Skaraborgs VOC bilaga här.

 

Behörighet
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge.  För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolekompetens.

Utbildningslängd

Utbildningen läses på ca 65 veckor vid 100% studietakt. Har du erfarenhet av vård- och omsorgsarbete finns emellertid möjlighet till validering. Dina befintliga kunskaper bekräftas då genom att du redovisar dem i teori och praktik och det kan leda till ett nationellt gymnasiebetyg. 

Arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår arbetplatsförlagt lärande, apl i utbildningen. Du kommer att göra minst 15 % apl av hela utbildningstiden.

Studietakt

50/75/100%

Ansökan

Öppet för ansökan mellan 15 mars - 15 maj. Alla betyg skall vara oss tillhanda senast 15 maj.

Utbildningsstart

Augusti 2021

 

 

Ansökan
Dokument
Bild