Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Vård och omsorg

Studierna leder till att du kan söka arbete inom vård och omsorg som till exempel undersköterska, stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare. 

Elever på vård- och omsorgsutbildningen tar kontakt med sin lärare på Vklass. OBS!
Kursupplägget för hela Vård- och omsorgsutbildningen är under förändring. Vi uppdaterar med ny information så fort det är beslutta av skolverket.

Utbildningen ger kunskaper som motsvarar de grundläggande yrkeskraven inom vård och omsorg. Med våra fördjupande kurser kan du inom utbildningen inrikta dig på ett visst område. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår och där ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter.

Studietiden startar med en gemensam introduktion för alla som valt Vård- och omsorgsutbildningen. Där får du tillsammans med lärare lägga upp en individuell studieplan efter dina förutsättningar. Vi har flera olika studieformer som du kan variera mellan, bland annat föreläsningar, gruppundervisning och med handledning. Om du vill ha ett utskrivbart infoblad klicka här!

Vuxenutbildning Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev kan få ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss. Kravet för att få ett diplom är att ha godkända betyg i 1400 poäng av nedanstående kurser samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Betyg i svenska ingår inte under ordinarie utbildning utan får vid behov läsas vid sidan om. Läs mer om VOC  här samt Östra Skaraborgs VOC bilaga här.

 

Vård- och omsorgskurser

Poäng

Vård och omsorg 1 (APL) 200
Etik och människans livsvillkor 100
Psykologi 1 50
Hälsopedagogik 100
Vård och omsorg 2 (APL) 150
Specialpedagogik 1 100
Psykiatri 1 100
Medicin 1 150
 

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge.  För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolekompetens.

Utbildningslängd

Utbildningen läses på ca 65 veckor vid 100% studietakt. Har du erfarenhet av vård- och omsorgsarbete finns emellertid möjlighet till validering. Dina befintliga kunskaper bekräftas då genom att du redovisar dem i teori och praktik och det kan leda till ett nationellt gymnasiebetyg. 

Arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår arbetplatsförlagt lärande, apl i utbildningen. Du kommer att göra minst 15 % apl av hela utbildningstiden.

Studietakt

25/50/75/100%

Sista ansökningsdag

Ansökan öppen.
Sista ansökningsdag är den 16 november. Alla betyg skall vara oss tillhanda senast 16 november.

Utbildningsstart

Januari 2021