Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Vård och omsorg med språkstöd

Detta är en typ av yrkesutbildning där du kombinerar studier mot vård och omsorg med studier i svenska som andraspråk samt yrkessvenska. Vilken nivå av svenska du studerar beror på vilken nivå du har vid utbildningens start. Utbildningarna vänder sig till dig som har utländsk bakgrund.

Vård och omsorg med språkstöd är en utbildning med många kurser och snabb studietakt. Därför är det viktigt att vara på plats på skolan så mycket som möjligt för att klara utbildningen.

Vuxenutbildning Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev kan få ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss. Kravet för att få diplom är att ha godkända betyg i 1400 poäng av nedanstående kurser samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Läs mer om VOC  här samt Östra Skaraborgs VOC bilaga här.

OBS!

För vård och omsorg med språkstöd med start januari 2021 erbjuds endast fördjupningen mot äldres hälsa och livskvalite.

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge.  För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska/svenska som andraspråk motsvarande delkurs 3,  grundskolenivå.

Utbildningslängd

Ca 4 terminer

Arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår arbetplatsförlagt lärande, apl i utbildningen. Du kommer att göra minst 15 % apl av hela utbildningstiden.

Studietakt

100%

Sista ansökningsdag

Öppet för ansökan mellan 15 mars - 15 maj. Alla betyg skall vara oss tillhanda senast 15 maj.

Utbildningsstart

Augusti 2021

Ansökan
Dokument
Bild