Vård och omsorg med språkstödVIKTIG INFORMATION!

Elever på vård- och omsorgsutbildningen tar kontakt med sin lärare på Vklass. Detta är en typ av yrkesutbildning där du kombinerar studier mot vård och omsorg med studier i svenska som andraspråk samt yrkessvenska. Vilken nivå av svenska du studerar beror på vilken nivå du har vid utbildningens start. Utbildningarna vänder sig till dig som har utländsk bakgrund. För en folder klicka här.

Vård och omsorg med språkstöd är en utbildning med många kurser och snabb studietakt. Därför är det viktigt att vara på plats på skolan så mycket som möjligt för att klara utbildningen.

Vuxenutbildning Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev kan få ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss. Kravet för att få diplom är att ha godkända betyg i 1400 poäng av nedanstående kurser samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Läs mer om VOC  här samt Östra Skaraborgs VOC bilaga här.

Svenskkurser

 

Svenska som andraspråk (grundskola)  
Svenska som andraspråk 1 (gymnasienivå)  
Yrkessvenska  

Vård- och omsorgskurser

Poäng

Vård och omsorg 1 (APL) 200
Etik och människans livsvillkor 100
Psykologi 1 50
Hälsopedagogik 100
Vård och omsorg 2 (APL) 150
Specialpedagogik 1 100
Psykiatri 1 100
Medicin 1 150

Fördjupning - valbara paket

 
Paket - 1  
Äldres hälsa och livskvalite ( APL) 200
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Samhällskunskap 1a1 50
Gymnasiearbete 100
   
Paket - 2  
Specialpedagogik & Socialpedagogik (APL) 200
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Samhällskunskap 1a1 50
Gymnasiearbete 100
   
Paket - 3  
Psykiatri 2 (APL) 200
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Samhällskunskap 1a1 50
Gymnasiearbete 100
   
Paket - 4  
Akutsjukvård (APL) 200
Medicin 2 100
Samhällskunskap 1a1 50
Gymnasiearbete 100

 

Förkunskapskrav

Förkunskapskravet för utbildningarna är godkänt betyg i SFI-D eller motsvarande. 

Utbildningslängd

Ca 4 terminer

Studietakt

100%

Sista ansökningsdag

Preliminrärt är sista ansökan 16 november. Sista dag att lämna in betyg till din ansökan är 16 november.

Utbildningsstart

Preliminärt januari 2021