Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Vård och omsorg med språkstödVIKTIG INFORMATION!

Elever på vård- och omsorgsutbildningen tar kontakt med sin lärare på Vklass. OBS!
Kursupplägget för hela Vård- och omsorgsutbildningen är under förändring. Vi uppdaterar med ny information så fort det är beslutta av skolverket.

Detta är en typ av yrkesutbildning där du kombinerar studier mot vård och omsorg med studier i svenska som andraspråk samt yrkessvenska. Vilken nivå av svenska du studerar beror på vilken nivå du har vid utbildningens start. Utbildningarna vänder sig till dig som har utländsk bakgrund.

Vård och omsorg med språkstöd är en utbildning med många kurser och snabb studietakt. Därför är det viktigt att vara på plats på skolan så mycket som möjligt för att klara utbildningen.

Vuxenutbildning Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev kan få ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss. Kravet för att få diplom är att ha godkända betyg i 1400 poäng av nedanstående kurser samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Läs mer om VOC  här samt Östra Skaraborgs VOC bilaga här.

Svenskkurser

 

Svenska som andraspråk (grundskola)  
Svenska som andraspråk 1 (gymnasienivå)  
Yrkessvenska  

Vård- och omsorgskurser

Poäng

Vård och omsorg 1 (APL) 200
Etik och människans livsvillkor 100
Psykologi 1 50
Hälsopedagogik 100
Vård och omsorg 2 (APL) 150
Specialpedagogik 1 100
Psykiatri 1 100
Medicin 1 150

 

OBS!

För vård och omsorg med språkstöd med start januari 2021 erbjuds endast fördjupningen mot äldres hälsa och livskvalite.

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska motsvarande SFI D.

Utbildningslängd

Ca 4 terminer

Arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår arbetplatsförlagt lärande, apl i utbildningen. Du kommer att göra minst 15 % apl av hela utbildningstiden.

Studietakt

100%

Sista ansökningsdag

Ansökan öppen.
Sista ansökan är den 16 november. Sista dag att lämna in betyg till din ansökan är 16 november.

Utbildningsstart

Preliminärt januari 2021