Barnskötare/Elevassistent/Aktivitetsledare fritidshem - lärling

Lärlingsutbildningen för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktik på en arbetsplats inom ett valt yrkesområde. Minst 70 % av din utbildning är arbetsplatsförlagd praktik och du får därmed en nära kontakt med arbetslivet. De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom lärarstödda självstudier där yrkeslärare stödjer dig i ditt arbete.

Barnskötare

Att arbeta som barnskötare betyder att man ger barnen en trygg och stimulerande vistelse när dennes föräldrar arbetar. Du kan arbeta på en kommunal eller en privat förskola. På förskolan ansvarar du tillsammans med förskollärare för alla barn på avdelningen. På förskolan går barn från ett år tills de börjar skolan. Som barnskötare arbetar du både utomhus och inomhus. Att ha kontakter med föräldrar är en del av arbetet.

Elevassistent

Som elevassistent jobbar du i skolan med barn och ungdomar som behöver stöd. Det kan tex handla om barn med läs och skrivsvårigheter, psykosociala problem och/eller funktionsnedsättningar. Du skall vara ett stöd för barnen både i pedagogiska situationer och på raster.

Aktivtetsledare fritidshem

Som aktivitetsledare arbetar du med barn före och eller efter skoltid. Arbetet innebär att barnen får möjlighet att träna de kunskaper som de får under skoltid.

Studieform

Läs mer på länken här för mer information om lärling

Förkunskapskrav

Grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande.

Utbildningslängd

Ca 65 veckor vid 100% studietakt

Studietakt

25/50/100%

Sista ansökan

Senast fem veckor innan utbildningsstart.

Utbildningsstart

Eventuell vecka 34, 44.