Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Industriutbildning

Vuxenutbildning Skövde erbjuder industriutbildning med olika inriktningar mot svetsteknik och träindustriteknik med olika yrkesutgångar som: svetsare, maskinsnickare, hyveloperatör och ytbehandlare.

Utbildningen är avsedd för dig som vill skaffa dig en grundläggande utbildning inom industribranschen mot svets och trä. Efter utbildningen ska du ha de kunskaper som krävs för att jobba inom industribranschen.

Utbildningen utgår från skolverkets nationella kurser för kommunal vuxentubildning på gymnasial nivå inom industritekniska programet. Utbildningen ska ge dig kunskaper och färdigheter inom svets och träindustri. Inledningsvis läses en gemensam industribas och därefter en påbyggnadsdel mot svets eller trä.

Industri grund

Grundutbildningen består av nationella gymnasiekurser. I grunden ingår även utbildning kring heta arbeten och travers (SS-ISO 9926-1).

Studieplan grund

INUINU01 Industritekniska processer 1 100 Gp
DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 100 Gp
PRDPRO01 Produktionskunskap 1 100 Gp
MÄIMÄN01 Människan i industrin 1 100 Gp
PRUPRD01S Produktionsindustri 1 100 Gp
PRUINE00S Interna transporter 50 Gp
KGYORI11D Validering indivudellt upplägg  

 

Svetsinriktning i Skövde, valbar påbyggnad

Efter genomförd grundutbildning följer påbyggnadsinriktning mot svetsteknik. I svetsteknik ingår även svetsarprövning.

Studieplan svets påbyggnad

SAASVT0 Svets grund 100 Gp
MAEMAT01 Materialkunskap 1 100 GP
TILTIL01 Tillverkningsunderlag 1 100 Gp
SAAKÄL01S Källsvets 1 100 Gp
SAAKÄL02S Källsvets 2 100 Gp

 

Träindustriteknik i Tibro, valbar påbyggnad

Efter genomförd grundutbildning där heta arbeten truckutbildning och travers påbörjas påbyggnads inriktningen mot träindustri teknik där ingår kompetensbevis så som maskinkörkort.

Studieplan påbyggnad träindustriteknik

PRDPRO02 Produktionskunskap 2 100 Gp
INUINU02 industritekniska processer 2 100 Gp
MAEMAET01 Materialkunskap 1 100 Gp
MAEMAET02 Materialkunskap 2 100 Gp
PRFPRF01 Industriteknisk fördjupning 1 50 Gp
PRFPRF02 Industriteknisk fördjupning 2 50 Gp

 

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska motsvarande SFI D

Utbildningslängd

Cirka 40 veckor vid 100% studietakt varav sex veckor är arbetsförlagd.

Studietakt

Hel- eller deltid.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår arbetplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Du kommer att göra minst 15 % apl av hela utbildningstiden.

Ansökan

Öppet för ansökan 15 april- 15 maj

Utbildningsstart

Augusti

Kostnader

Du får själv stå för kostnader för kurslitteratur.