Vatten droppar från en kran

VVS-montör

En VVS-montör arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Det är inte bara i bostäder en VVS-montör arbetar utan även i sjukhus, affärshus, kontor och andra byggnader.

Som VVS-montör kan du arbeta med service, med ombyggnad och på nybygge. Om du jobbar med service har du en servicebil med de verktyg och delar som du behöver för att kunna utföra jobbet. En VVS-montör som jobbar med service är oftast ensam på arbetsplatsen, till skillnad från de VVS-montörer som jobbar på ett bygge.

Förutom att montera rör installerar en VVS-montör värmepumpar och elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element och det som ingår i ett badrum som toalett, badkar och handfat.

Branchprov

För att få avlägga branchprov krävs att du har godkänt i de yrkeskurser som ingår i utbildningen till VVS-montör samt även godkänt i följande kurser

  • Engelska 5 eller engelska A 
  • Matematik 1 eller matematik A 
  • Svenska 1, svenska som andraspråk 1 eller svenska A, svenska som andraspråk A


Kurserna i engelska, matematik och svenska ingår inte i utbildningen. Dessa kan vid behov läsas före eller efter utbildningen till VVS-montör.

Du skall även ha arbetat det antal timmar som krävs på ett företag som är medlemmar i VVS-föreningen eller som har hängavtal VVS med Byggnads. Läs mer på VVSYN.SE 

Förkunskapskrav

Grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk och matematik eller motsvarande

Utbildningslängd

Ca  48 veckor

Studietakt

100%

Kursstart

Nästa planerade start under januari 2021

Sista ansökan

Öppnar 15 oktober 

Ansökan