APL inom gymnasieskolan

Kurs Vårdpedagogik och handledning 100 p (PEAVÅD0)


Inbjudan till Handledarutbildning hösten 2016

Utbildningen vänder sig till Dig som tjänstgör på arbetsplats som tar emot elever från Vård och omsorgsprogrammet - Västerhöjd Gymnasium Skövde, Praktiska Skövde, Plusgymnaiset Skövde och Vård och omsorgsutbildning Vuxenutbildning Skövde.


Kontaktuppgifter

Kursansvarig: Anette Lidskog,  anette.lidskog@skovde.se


När?

Utbildningen förläggs till följande dagar under v.39-47 med uppehåll v.44:

Alternativ 1 tisdagar 8.30–16.00 (en tisdag per vecka under 8 veckor)

Alternativ 2 torsdag 8.30–16.00 (en torsdag per vecka under 8 veckor)

Syfte med kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om att vara handledare. Kursen utvecklar förmågan till reflektion, kommunikation och bedömning i olika handledningssituationer. Du hittar Skolverkets kursplan och betygskriterier för Vårdpedagogik och handledning genom att klicka här

Utbildningsinnehåll

  • Kunskap och kompetens
  • Kommunikation och samtalsmetodik
  • Lärande och bedömning
  • APL-dokument
  • Handledarrollen
  • Olika former av handledning
  • Handledningsprocesser
  • Kvalitetsutveckling inom handledning
  • Arbetsplatsbesök

 

Kursbok

”Vårdpedagogik och handledning” Agneta Blohm/Hannu Sparre

Sanoma Utbildning, ISBN 978-91-523-1426-5

Boken får du som deltagare köpa själva alt. arbetsplatsen, den finns också att tillgå gratis som ljudbok här. 

Ansökan

Ansökan gör du  digitalt och senast 15 september 2016. Du kommer till anmälan genom att klicka här!


Var?

Vuxenutbildning Skövde Wennerbergs gata 2 (gångavstånd från Resecentrum, gångavstånd till fri parkering på Arena Skövde).

På Wennerbergs gata 2 finns elevutrymmen med kylskåp, microvågsugnar etc.