Handledarutbildning Yrkeshögskolan

Datum för handledarutbildning YH

Nästa handledarutbilding för de som ska handleda studerande på LIA inom Yrkeshögskolan (YH) startar 7:e februari 2019.

 

Anmälan till handledarutbildning YH

Anmälan till 2019 års gör du genom webbanmälan som finns här:

https://response.questback.com/ntverkwestum/yhhandledarutbildninght2018

 

 Obs! Sista anmälningsdag är 7 januari 2019.

 

Kontaktuppgifter handledarutbildning YH

Vid ev. frågor kring handledarutbildning YH våren 2019 kontakta Frida Eliasson via e-post frida.eliasson@skovde.se 

 

2019 års handledarutbildning

Var?

Regementsgatan 7, Trängen (gångavstånd från Resecentrum). Det finns inga elevparkeringar vid skolan och parkeringssituationen på övriga Trängenområdet är ansträngd. Ang. tips om parkering så hänvisar vi till parkeringsinformation på kommuens hemsida: https://www.skovde.se/trafik-infrastruktur/parkering/

På Regementsgatan 7 finns elevutrymmen med kylskåp, microvågsugnar etc. för medhavd lunch.

 

Kursinnehåll

Vuxenutbildning Skövde anordnar handledarutbildning för handledare inom Yrkeshögskolans Lärande i arbete (LIA) i form av Skolverkets gymnasiekurs Vårdpedagogik och handledning, 100 gymnasiepoäng. Centralt innehåll i kursen är kommunikation och samtal, rollen som pedagog och handledare, handledningsprocessen, olika former av handledning samt pedagogiska modeller och verktyg vid handledning med mera. Du hittar Skolverkets kursplan och betygskriterier för Vårdpedagogik och handledning genom att klicka här!

Inom ramen för handledarutbildningen ges också information om Yrkeshögskolan som utbildningsform, aktuell Yrkeshögskoleutbildnings övergripande mål, LIA-kurserna ur flera perspektiv, Yrkeshögskolans värdegrund etc.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen delas ut vid första tillfället (kostnadsfritt för deltagarna) och består av boken Vårdpedagogik och handledning av Agneta Blohm och Hannu Sparre (Sanoma utbildning). Bokens kapitel finns även tillgängliga som ljud fil här (kostnadsfritt och utan registrering): Klicka här

Vecka

Veckodag

 

Observera att kursplaneringen är preliminär!

 

6

Torsdagen den 7/2 - Pass 1 (Klassrum T204, andra våning, hela dagen

Introduktion

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - kursintroduktion
Frida Eliasson

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - om respektive Yh-utbildning (med respektive utbildningsledare)

7

Sportlov - ingen handledarutbildning

 

8

Torsdagen den 21/2 - Pass 2 (Klassrum T204, andra våning, hela dagen)

Om examensuppgiften samt kommunikation

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - introduktion av examinationsuppgift samt kommunikation och samtal
Frida Eliasson

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - kommunikation och samtal
Frida Eliasson

 

9

Torsdagen den 28/2 - Pass 3 (Teatern, andra våning, hela dagen)

Om kunskap, lärande, pedagogik och handledning

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus -  lärande, pedagogik och handledning.
Hanife Rexhepi

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.
Hanife Rexhepi

10

Torsdagen den 7/3 - Pass 4 (Teatern, andra våning, hela dagen)

Handledarmodeller, bedömningsunderlag, praktikaliteter kring LIA, etiska dilemman etc.

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - studierektorer från SkaS och VG primärvård samt bedömning utifrån bedömningsunderlag, vanliga frågor och svar, även etiska dilemman.
Christina Högberg, Theresé Larsson samt respektive utbildningsledare

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - examinationsuppgiften mer konkret, arbetspass med handledning
Anette Lidskog

 

11

Torsdagen den 14/3 - Pass 5 (Teatern, andra våning, hela dagen)

Fortsättning kunskap, lärande, pedagogik och handledning (forts. från pass 3 vecka 9)

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.
Hanife Rexhepi

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.
Hanife Rexhepi

12

Torsdagen den 21/3 - Pass 6 med studier på valfri plats

Examinationsuppgift

Arbete med examinationsuppgift, möjlighet till handledning på skolan, per e-post, telefon etc.
Anette Lidskog

13

Torsdagen den 28/3  - Pass 7 

Kursavslutning med muntliga seminarier och kursutvärdering

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus
Anette Lidskog. Frida Eliasson

Em reservtid för ev. individuell handledning

 

Kurslitteratur

Kursbok delas kostnadsfritt ut vid första kurstillfället.