Handledarutbildning Yrkeshögskolan

Datum för handledarutbildning YH

Nästa handledarutbilding för de som ska handleda studerande på LIA inom Yrkeshögskolan (YH) startar torsdagen den sjätte februari 2020 (vecka 6 ).

Anmälan till handledarutbildning YH

Här kan du anmäla dig. Sista anmälningsdag är sjätte januari 2020. 

Kontaktuppgifter handledarutbildning YH

Vid ev. frågor kring handledarutbildning YH våren 2020 kontakta Daniel Svensson via e-post. Kursansvarig är Annetthe dahlberg. E-post till Daniel: daniel.svensson@skovde.se 

2020 års handledarutbildning

Plats: Skövde Yrkeshögskola på Regementsgatan 7, Trängen (gångavstånd från Resecentrum). Det finns inga elevparkeringar vid skolan och parkeringssituationen på övriga Trängenområdet är ansträngd. Ang. tips om parkering så hänvisar vi till parkeringsinformation på kommuens hemsida: https://www.skovde.se/trafik-infrastruktur/parkering/

På Regementsgatan 7 finns elevutrymmen med kylskåp, microvågsugnar etc. för medhavd lunch.  Det finns även kaffe och varuautomater.

Kursinnehåll

Skövde Yrkeshögskola anordnar handledarutbildning för handledare inom Yrkeshögskolans Lärande i arbete (LIA) i form av Skolverkets gymnasiekurs Vårdpedagogik och handledning, 100 gymnasiepoäng. Centralt innehåll i kursen är kommunikation och samtal, rollen som pedagog och handledare, handledningsprocessen, olika former av handledning samt pedagogiska modeller och verktyg vid handledning med mera. Du hittar Skolverkets kursplan och betygskriterier för Vårdpedagogik och handledning genom att klicka här!

Inom ramen för handledarutbildningen ges också information om Yrkeshögskolan som utbildningsform, aktuell Yrkeshögskoleutbildnings övergripande mål, LIA-kurserna ur flera perspektiv, Yrkeshögskolans värdegrund etc.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen delas ut vid första tillfället (kostnadsfritt för deltagarna) 

2020 

Observera att kursplaneringen är preliminär! 

Pass 1 - Torsdagen den 6/2 (v.6)

Introduktion

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - kursintroduktion

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - om respektive Yh-utbildning (med respektive utbildningsledare)

Pass 2 - Torsdagen den 20/2 (v.8)

Om examensuppgiften samt kommunikation

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - introduktion av examinationsuppgift samt kommunikation och samtal.

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - gästföreläsning av Retorikverkstaden på temat kommunkation och samtal.

Pass 3 - Torsdagen den 27/2 (v.9)

Om kunskap, lärande, pedagogik och handledning

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus -  lärande, pedagogik och handledning.

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.

Pass 4 - Torsdagen den 5 mars (v.10)

Handledarmodeller, bedömningsunderlag, praktikaliteter kring LIA, etiska dilemman etc.

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - studierektorer från SkaS och VG primärvård och aktuella utbildningsledare om bedömning utifrån bedömningsunderlag, vanliga frågor och svar, även etiska dilemman.

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - examinationsuppgiften mer konkret, arbetspass med handledning 

Pass 5 - Torsdagen den 12/3 (v.11)

Fortsättning kunskap, lärande, pedagogik och handledning (forts. från pass 3 vecka 9)

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.

Pass 6 med studier på valfri plats - Torsdagen den 19/3 (v.12)

Examinationsuppgift

Arbete med examinationsuppgift, möjlighet till handledning på skolan, per e-post, telefon etc.

Pass 7  - Torsdagen den 26/3 (v.13)

Kursavslutning med muntliga seminarier och kursutvärdering

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus

Em reservtid för ev. individuell handledning

  

Observera att den inte är någon handledarutbildning torsdagen den 14/2 (v.7) med anledning av sportlov.