Handledarutbildning Yrkeshögskolan

Datum för handledarutbildning YH

Nästa handledarutbilding för de som ska handleda studerande på LIA inom Yrkeshögskolan (YH) startar i februrai 2020 

Anmälan till handledarutbildning YH

Anmälan till 2020 års gör du genom webbanmälan som öppnar på den här sidan 1 oktober. Sista anmälningsdag är 6 januari 2020. 

Kontaktuppgifter handledarutbildning YH

Vid ev. frågor kring handledarutbildning YH våren 2020 kontakta Frida Eliasson via e-post frida.eliasson@skovde.se  

2020 års handledarutbildning

Plats: Regementsgatan 7, Trängen (gångavstånd från Resecentrum). Det finns inga elevparkeringar vid skolan och parkeringssituationen på övriga Trängenområdet är ansträngd. Ang. tips om parkering så hänvisar vi till parkeringsinformation på kommuens hemsida: https://www.skovde.se/trafik-infrastruktur/parkering/

På Regementsgatan 7 finns elevutrymmen med kylskåp, microvågsugnar etc. för medhavd lunch. 

Kursinnehåll

Vuxenutbildning Skövde anordnar handledarutbildning för handledare inom Yrkeshögskolans Lärande i arbete (LIA) i form av Skolverkets gymnasiekurs Vårdpedagogik och handledning, 100 gymnasiepoäng. Centralt innehåll i kursen är kommunikation och samtal, rollen som pedagog och handledare, handledningsprocessen, olika former av handledning samt pedagogiska modeller och verktyg vid handledning med mera. Du hittar Skolverkets kursplan och betygskriterier för Vårdpedagogik och handledning genom att klicka här!

Inom ramen för handledarutbildningen ges också information om Yrkeshögskolan som utbildningsform, aktuell Yrkeshögskoleutbildnings övergripande mål, LIA-kurserna ur flera perspektiv, Yrkeshögskolans värdegrund etc.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen delas ut vid första tillfället (kostnadsfritt för deltagarna) 

Veckodag 

Observera att kursplaneringen är preliminär! 

Pass 1

Introduktion

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - kursintroduktion

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - om respektive Yh-utbildning (med respektive utbildningsledare)

Pass 2

Om examensuppgiften samt kommunikation

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - introduktion av examinationsuppgift samt kommunikation och samtal.

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - kommunikation och samtal

Pass 3

Om kunskap, lärande, pedagogik och handledning

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus -  lärande, pedagogik och handledning.

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.

Pass 4 

Handledarmodeller, bedömningsunderlag, praktikaliteter kring LIA, etiska dilemman etc.

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - studierektorer från SkaS och VG primärvård samt bedömning utifrån bedömningsunderlag, vanliga frågor och svar, även etiska dilemman.

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - examinationsuppgiften mer konkret, arbetspass med handledning 

Pass 5

Fortsättning kunskap, lärande, pedagogik och handledning (forts. från pass 3 vecka 9)

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.

11:30-13:00 avbrott för lunch

13:00-16:00 eftermiddagspass inkl. paus - lärande, pedagogik och handledning forts.

Pass 6 med studier på valfri plats

Examinationsuppgift

Arbete med examinationsuppgift, möjlighet till handledning på skolan, per e-post, telefon etc.

Pass 7 

Kursavslutning med muntliga seminarier och kursutvärdering

08:30-11:30 förmiddagspass inkl. paus

Em reservtid för ev. individuell handledning