Handledarutbildning APL för anställda inom SkaS och primärvården

Inbjudan till Handledarutbildning hösten 2016

 

Kurs Vårdpedagogik och handledning 100 p (PEAVÅD0)

Kursen genomförs av Vuxenutbildning Skövde

 

Utbildningen vänder sig till Dig som tjänstgör på arbetsplats som tar emot elever från Vård och omsorgsprogrammet - Västerhöjd Gymnasium Skövde, Praktiska Skövde, Plusgymnaiset Skövde och Vård och omsorgsutbildning Vuxenutbildning Skövde.

 

Utbildningen förläggs till följande datum under v.40-46

3/10, 4/10, 13/10, 20/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11

Tider som gäller är 8.30-16.00, detaljerat schema delas ut vid kursstart.

Utbildningen kommer att till stor del förläggas till Skaraborgs Sjukhus Skövde

 

Syfte med kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om att vara handledare. Kursen utvecklar förmågan till reflektion, kommunikation och bedömning i olika handledningssituationer.

 

Utbildningsinnehåll:

Kommunikation   och samtalsmetodik

Kunskap och   kompetens

Lärande och   bedömning

Handledningsprocesser

APL-dokument

Handledarrollen

Kvalitetsutveckling   inom handledning

Olika former av   handledning

Arbetsplatsbesök

 

Kursbok ”Vårdpedagogik och handledning” Agneta Blohm/Hannu Sparre

Sanoma Utbildning, ISBN 978-91-523-1426-5

 

Boken får du som deltagare köpa själva alt. arbetsplatsen,

finns att tillgå som ljudbok, följ länken:

http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/Vard-och-omsorgsprogrammet/Programfordjupning/Vardpedagogik-och-handledning/Lyssna-mp3-filer/

 

 

Ansökan gör du på Vuxenutbildning Skövdes hemsida senast 15 september 2016 genom att klicka här och följa instruktionerna:

ANSÖK HÄR

 

För ytterligare information kan Du vända Dig till:

Anette Lidskog

anette.lidskog@skovde.se

0500-49 77 18