Provanmälan

Detta är en provanmälan/tider för dig som studerar på Vuxenutbildning Skövde. Om du vill göra en "prövning" i en kurs skall du inte använda denna e-tjänst. För prövning kontaktar du receptionen för mer information.

Provtider för gymnasiet våren 2020 vecka 3 - 26

Måndagar          17.00-21.00           203A
Tisdagar             13.00-17.00           203A
Onsdagar           13.00-17.00           Studiehallen-  jämna veckor sker digitala prov
Onsdagar           13.00-17.00           203A                   ojämna veckor
Fredagar            08.00-12.00           203A

Lördagsskrivningar våren 2020

25 januari             09.00-13.00           129
22 februari           09.00-13.00           129
14 mars                 09.00-13.00           129
18 april                  09.00-13.00           129
9 maj                      09.00-13.00           129    
13 juni                   09.00-13.00            sal på Regemenstagatan 7 - Trängen     

Omprovstider för vård och omsorgsutbildningen våren 2020

26 februari          08.00-11.30            Dramaten, Regemenstagatan 7 - Trängen
25 mars                08.00-11.30            Dramaten, Regemenstagatan 7 - Trängen
29 april                 08.00-11.30            Dramaten, Regemenstagatan 7 - Trängen
27 maj                   08.00-11.30            Dramaten, Regemenstagatan 7 - Trängen  

1. Anmälan till prov

Anmälan ska göras senast två dagar före provtillfället. DU SOM ANMÄLER DIG GENOM ATT ANVÄNDA E-TJÄNST FÖR PROVANMÄLAN SOM FINNS HÄR.

2. Kom i tid, ta med legitimation

Du ska vara på plats senast 5 minuter före start. Drop-in-tid gäller inte för något ämne.

Medtag ALLTID LEGITIMATION till provet.

Behöver Du ändra provtid, kontakta din lärare i ämnet eller skicka mail till:

SMSprovvux@skovde.se

3. Under provtid

Under pågående prov ska Du följa skrivvaktens anvisningar. 

Väskor och ytterkläder placeras längst fram i salen.

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning skall vara avstängd och förvaras i medhavd väska hos skrivvakten.

I skrivsalen ska det vara tyst efter det att skrivvakten börjar dela ut proven. Samtal eller annan kommunikation mellan elever är då inte tillåten. 

Är Din skrivningstid begränsad skall detta framgå av anteckning på provets förstasida.

4. Hjälpmedel

Till skrivsalen får Du ta med normalt skrivmaterial (pennor, sudd, linjal och dylikt). Skrivvakten ger Dig kladd- och skrivningspapper - annat papper får inte användas.

Vilka hjälpmedel som är tillåtna ska stå angivet på provformuläret. Det kan t ex vara ordbok eller miniräknare.  Anteckningar får inte finnas i hjälpmedlen.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen som miniräknare.

5. Fusk

Vid upptäckt fusk kommer Du att avvisas från provtillfället och din lärare informeras.

Provet kommer inte att utgöra underlag för betygssättning.

6. Brandlarm

Vid brandlarm ska allt tentamensmaterial lämnas på skrivplatsen. Samtliga tenterande och skrivvakter ska lämna lokalen och bege sig till anvisad plats enligt gällande utrymningsregler.