Fördjupad samhällsorientering

Fördjupad samhällsorientering (SO fördjupning) är ett projekt som finansierats av länsstyrelsen. Materialet som har tagits fram är utbildningsmaterial med syfte att ge mer information kring det svenska samhället.

Årligen så sammanställs kursutvärderingar för den ordinarie samhällsorienteringen i Skaraborg. I de senaste sammanställningarna så har det framkommit att det finns önskemål från deltagarna om en fördjupad information inom tre spår/områden:

ARBETE OCH UTBILDNING/HÄLSA/FAMILJ

Till modulerna finns även en film och en folder. Det gör att det finns en utarbetad arbetsmetod kring varje modul i de olika spåren.

Läs mer och ladda ner informationsfoldern om projektet här


Arbete och utbildning

Den fackliga historien, arbetstagarens skyldigheter och rättigheter,
de olika fackförbunden, jämställdhet och lika villkor i arbetslivet,
arbetsmarknad och kompetenskrav

Arbete och utbildning

Hälsa
Allmän hälsoinformation, läkemedel och egenvård, tandhälsa

Hälsa

Familj
Att vara familj i Sverige, att bo i lägenhet i Sverige

Familj