Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

ARBETE OCH UTBILDNING

Materialet som har tagits fram i projektet är utbildningsmaterial med syfte att ge mer information kring det svenska samhället.

Modulerna i spår Arbete och utbildning


1. Den fackliga historien (ABF och LO)
2. Arbetstagarens skyldigheter och rättigheter (ABF och LO)
3. De olika fackförbunden (Byggnads och Kommunal)
4. Jämställdhet och lika villkor i arbetslivet (EDCS)
5. Arbetsmarknad och kompetenskrav (Skaraborgs sjukhus och Skövde kommun)
6. Hälsa i arbetslivet (Skaraborgs sjukhus)

Den fackliga historien (svensk text)

Den fackliga historien (arabisk text)

Folder fackets historia

  

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter (svensk text)

 Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter (arabisk text)

 Folder arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

 

De olika fackförbunden (svensk text)

 De olika fackförbunden (arabisk text)

Folder de olika fackförbunden

 

 Jämställdhet och villkor på arbetsplatsen (svensk text)

 
Jämställdhet och villkor på arbetsplatsen (arabisk text)

 

Folder jämställdhet och lika villkor i arbetslivet

 

Folder arbetsmarknad och kompetenskrav

 

Folder hälsa i arbetslivet