Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

HÄLSA

Materialet som har tagits fram i projektet är utbildningsmaterial med syfte att ge mer information kring det svenska samhället.

Modulerna i spår Hälsa

1. Allmän hälsoinformation (VGR Hälsa i Sverige)
2. Läkemedel och egenvård (Bräcke diakoni)
3. Tandhälsa (Bräcke diakoni)

 

Allmän hälsoinformation (svensk text)


Allmän hälsoinformation (arabisk text)

Folder allmänn hälsoinfo


 

 Läkemedel och egenvård (svensk text)


Läkemedel och egenvård (arabisk text)

Folder läkemedel och egenvård

 

Tandhälsa (svensk text)


Tandhälsa (arabisk text)

Folder tandhälsa