Bild på elever som studerar

Skövde Yrkeshögskola

Angående examensfirande 11 september

Med anledning av situationen i samhället och den pågående pandemin får vi tyvärr ställa in det planerade examensfirandet den 11/9.

Vi följer de rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten och MYH.

Yrkeshögskoleutbildning är en statligt finansierad utbildningsform. Dessa utbildningar anordnas av utbildningsanordnare som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är riksrekryterande.

Skövde Yrkeshögskola bedriver sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg samt vårdadministration. Skövde Yrkeshögskola är en expansiv verksamhet som kännetecknas av engagemang och utveckling, med starkt fokus på kvalitet inom vård och omsorg. Idag återfinns 360 studerande i verksamheten. Utbildningarna har riksintag med studerande från hela landet. Två utbildningar bedrivs i bunden form och övriga fem är distansutbildningar.

I enheten, som är en del av vuxenutbildningen i Skövde kommun, arbetar ett 15-tal lärare varav några har tilläggsuppdrag som utbildningsledare. Ett antal gästlärare och utbildningskonsulter är engagerade i utbildningarna. Skövde Yrkeshögskola återfinns i nyrenoverade lokaler på Trängenområdet i Skövde. Skövde Yrkeshögskola bedriver och vidareutvecklar utbildningarna i ett mycket nära samarbete med representanter från berört arbetsliv. Skövde Yrkeshögskola arbetar målmedvetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom utbildningssektorn.

Här nedan ser du vilka YH-utbildningar vi bedriver för tillfället. Klicka på respektive utbildning för ytterligare information om utbildningen och hur du ansöker.