Ungdomar med läsplatta

Stödpedagog

Nästa utbildningsstart: augusti 2019. Ansökan öppnar 1 februari.

Utbildningen ger efterfrågad kompetens

Skövde Yrkeshögskolas utbildning till Stödpedagog är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dig som arbetar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov. Utbildningen sker på halvfart/distans och ger dig möjlighet att studera samtidigt som du arbetar. Utbildningen bedrivs i ett nära samarbete med arbetslivet.

Kurser i utbildningen Poäng
Fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar 30
Hälsa och livskvalitet 30
Arbetssätt och metoder 40
Examensarbete 30
LIA (lärande i arbete) 20
Pedagogisk vägledning 30
Värdegrund, lagstiftning om social dokumentation 20


Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Studieform
Utbildningen bedrivs på distans, med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd. Övrig undervisning sker virtuellt via vår lärplattform. Du och de övriga studerande förutsätts ha datorkunskaper och att vara aktiva och synliga deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder distansöverbryggande verktyg som ex. diskussionsforum, e-post, videokonferens, chatt, film och loggbok. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

LIA ger dig praktiska erfarenheter
Stödpedagogutbildningen ger dig såväl teoretiska som praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper. En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du genomför studierna på en annan arbetsplats än den egna.

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

Vilka förkunskaper behöver du
- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Arbetslivserfarenhet: minst två års yrkeserfarenhet från arbete inom verksamhetsområdet LSS/funktionsnedsättning omfattande minst halvtid eller motsvarande
- Yrkesutbildning enligt minst en av de två nedanstående punkterna

  • Lägst betyget E/G/3 i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inkluderat kurserna psykologi 1 och specialpedagogik 1 eller motsvarande
  • Lägst betyget E/G/3 i de yrkesförberedande kurserna från Barn och fritidsprogrammet inkluderat kurserna psykologi 1 och specialpedagogik 1 eller motsvarande.

För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis. Du skall styrka det med ett tjänstgöringsintyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat. Det skall även framgå i ditt tjänstgöringsintyg att ditt arbete varit inom området LSS/funktionsnedsättning.

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg. Varje halvt års yrkesarbete (omfattande minst halvtid eller motsvarande) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas med 0,5 poäng (dock är maxvärde för arbetsmeriter 5 poäng).

Särskilt pedagogiskt stöd
Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Alla utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har en skyldighet att se till att du som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får det.

Utbildningslängd och studietakt
200 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på halvfart (50%)

Examen
Yrkeshögskoleexamen

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till CSN.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats. Litteraturkostnader tillkommer. 

Studiestart
Augusti 2019

Sista ansökningsdag
Ej fastställd

Att ansöka
Ansökan öppnar 1 februari 2019