Kort utbildning - Palliativ vårdfilosofi

Du har nu möjlighet att söka en kort utbildning i Palliativ vårdfilosfi vid Skövde Yrkeshögskola . Kursstart är den 28 september.

Kursen ger fördjupade kunskaper i palliativ vårdfilosofi samt kompetenser och färdigheter i att ge palliativ vård och omsorg med fokus på värdighet och välbefinnande. Vidare ger den  fördjupande kunskaper om symtom och tecken som kan förväntas i livets slutskede samt verktyg för att anpassa vården och omsorgen till personens förmågor och behov.

Vilka förkunskaper behöver du

–  Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
–  Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
–  Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Yrkeshögskolepoäng

20

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid distans, med två närträffar i Skövde Yrkeshögskolas lokaler med reservation för ändring till digitala närträffar på grund av rådande Corona pandemi. Datum för Närträffarna är den 7/10 och 26/11 och de innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform, diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Möjligheter till handledning via lärplattformen finns.

Antal platser

15

Kurstid

2020-09-28– 2020-12-18

Sista ansökan

13 september

Ansökan

Ansökan stängd