Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Kort utbildning - Palliativ vårdfilosofi

Du har nu möjlighet att söka en kort utbildning i Palliativ vårdfilosofi vid Skövde Yrkeshögskola. Mer information om kursstart uppdateras när fler platser öppnas.

Kursen ger fördjupade kunskaper i palliativ vårdfilosofi samt kompetenser och färdigheter i att ge palliativ vård och omsorg med fokus på värdighet och välbefinnande. Vidare ger den  fördjupande kunskaper om symtom och tecken som kan förväntas i livets slutskede samt verktyg för att anpassa vården och omsorgen till personens förmågor och behov.

Vilka förkunskaper behöver du

–  Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
–  Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
–  Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Yrkeshögskolepoäng

20

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid distans, med två närträffar i Skövde Yrkeshögskolas lokaler med reservation för ändring till digitala närträffar på grund av rådande Corona pandemi. Utbildningen har ett antal närträffarna och de innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform, diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Möjligheter till handledning via lärplattformen finns.

Antal platser

15

Kurstid

 

Sista ansökan

 

Ansökan

Ansökan stängd