Demensspecialiserad undersköterska

Nästa utbildningsstart: augusti 2019. Ansökan öppnar 1 februari.

Vill du vara med och utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom?

Skövde Yrkeshögskolas utbildning Demensspecialiserad undersköterska är en uppskattad vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen ger fördjupad yrkeskompetens inom demensområdet. Utbildningen sker på halvfart distans.

"Du träffar många andra studiekamrater via nätet och vid närträffar där ni har möjligheter att utbyta erfarenheter. Det här är en uppskattad vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Studierna bedrivs på halvfart distans vilket ger möjligheter att kombinera arbete med studier för att skaffa en yrkeshögskoleexamen. Utbildningen ger dig nya möjligheter i arbetslivet."

Annetthe Dahlberg, utbildningsledare Demensspecialiserad undersköterska

Din kompetens är efterfrågad av arbetslivet
Din yrkeshögskoleexamen inom området gör dig till en efterfrågad resurs ute i arbetslivet! Arbetslivet är mycket aktiva i utbildningens ledningsgrupp där arbetslivsrepresentanterna är i majoritet. Arbetslivets engagemang gör att utbildningen ger dig just den kompetens som verksamheterna behöver.

"Yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska har verkligen gett vår personal chansen att fortbilda sig inom demensområdet. Eftersom vi från arbetslivet har varit med och tagit fram innehållet i utbildningen är den relevant och arbetslivsanknuten. Jag kan starkt rekommendera utbildningen till alla som jobbar med demensvård och omsorg."

Kristina Nilsson Lindström, enhetschef Skara kommun

Nuvarande och tidigare studerande ger utbildningen toppbetyg
Skövde Yrkeshögskola har bedrivit utbildningen Demensspecialiserad undersköterska sedan 2013. De studerande har i en helhetsutvärdering av utbildningen gett den toppbetyg! Samtliga av Skövde Yrkeshögskolas utbildningar utvärderas utifrån en enkät som analyseras utifrån Statistiska centralbyråns nöjd-kund-index (NKI). Utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har fått toppbetyg, i  13 av 15 frågor hamnar svaren på över NKI 75 d.v.s. mycket nöjd. 

"Efter att ha gått utbildningen demensspecialiserad undersköterska så tänker man kring arbetet på ett helt nytt sätt. Man ser vikten av kontinuitet, personcentrerad vård, salutogent förhållningssätt samt hur bemötande och stress påverkar. Utbildningen har gjort så att jag förstår mer vad en demenssjukdom innebär samt hur jag kan stötta den demenssjuke, anhöriga och kollegor. Jag tycker att du ska söka."

Maria Bergström, Demensspecialiserad undersköterska, studerande på utbildningen 2013-2015

Kunskaper
I utbildningen får du kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och värdegrundsfrågor för värdigt liv och välbefinnande samt hemmets betydelse för personer med demenssjukdomar är andra kunskapsområden som tas upp i utbildningen.

Färdigheter
Du kommer utveckla färdigheter i att utföra och utvärdera personcentrerad vård och omsorg. Andra färdigheter som du kommer att få är att möta och kommunicera med personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Det är viktigt att du kan ta in, förmedla och använda dig av ny information för kvalitet och utveckling inom demensområdet.

Kompetenser
Efter avslutad utbildning ska du kunna utgå från ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med personen med demenssjukdom. Du ska kunna fungera som en resursperson för arbetskamrater, personen med demenssjukdom och anhöriga. Du en ska kunna medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom demensområdet.

Kurser i utbildningen Poäng
Demenssjukdomar 20
Kvalitet och utveckling inom demensområdet 20
LIA - Personcentrerat förhållningssätt inom demensområdet 20
Examensarbete inom demensområdet 20
Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom 40
Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 60
Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet 20

 
Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan till exempel innehålla föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. I utbildningen används distansöverbryggande verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. 

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

Vilka förkunskaper behöver du?
- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G/3 i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2 eller motsvarande.
- Arbetslivserfarenhet: minst två års arbetslivserfarenhet från arbete inom vård och omsorg omfattande minst halvtid eller motsvarande.

Du skall styrka det med ett tjänstgöringsintyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat. För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis. 

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Utbildningslängd och studietakt
200 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på halvfart (50%)

Examen
Yrkeshögskoleexamen

Studiefinansiering 
Utbildningen berättigar till CSN.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats (Lärande i arbete). Litteraturkostnader tillkommer. 

Studiestart 
Augusti 2019

Sista ansökningsdag
Ej fastställd

Att ansöka
Öppnar 1 februari 2019