Demensspecialiserad undersköterska

Vi har ansökt om fler utbildningsomgångar. Vid positivt besked från Myndigheten för yrkeshögskolan blir nästa start i augusti 2020.

Vill du vara med och utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom?

Skövde Yrkeshögskolas utbildning Demensspecialiserad undersköterska är en uppskattad vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen ger fördjupad yrkeskompetens inom demensområdet. Utbildningen sker på halvfart distans.

Bild från dagverksamhetKunskaper
I utbildningen får du kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och värdegrundsfrågor för värdigt liv och välbefinnande samt hemmets betydelse för personer med demenssjukdom är andra kunskapsområden som tas upp i utbildningen.

Färdigheter
Du kommer utveckla färdigheter i att utföra och utvärdera personcentrerad vård och omsorg samt att möta och kommunicera med personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Det är viktigt att du kan ta in, förmedla och använda dig av ny information för kvalitet och utveckling inom demensområdet.

Kompetenser
Efter avslutad utbildning ska du kunna utgå från ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med personen med demenssjukdom. Du ska kunna fungera som en resursperson för arbetskamrater, personen med demenssjukdom och anhöriga. Du ska kunna medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom demensområdet.


Lärare YH Demensspec usk

"Vidareutbildning inom demensområdet kommer att ge dig ett fördjupat förhållningssätt för att möta personen med demenssjukdom på allra bästa sätt! Du är en mycket viktig del i dagens och morgondagens vård och omsorg för personen med demenssjukdom."

Annelie Svensson och Annetthe Dahlberg
Lärare, YH Demensspecialiserad undersköterska
 

 

  


 

Kurser i utbildningen YH-poäng
Demenssjukdomar 20
Kvalitet och utveckling inom demensområdet 20
LIA - Personcentrerat förhållningssätt inom demensområdet 20
Examensarbete inom demensområdet 20
Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom 40
Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 60
Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet 20


Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.


Din kompetens är efterfrågad av arbetslivet
En yrkeshögskoleexamen inom området gör dig till en efterfrågad resurs ute i arbetslivet! Arbetslivet är mycket aktiva, bland annat i utbildningens ledningsgrupp där arbetslivsrepresentanterna är i majoritet. Arbetslivets engagemang gör att utbildningen ger dig just den kompetens som verksamheterna behöver.

Bild på LG Ordförande"Det finns ett stort behov av personal med kompetens inom demensområdet eftersom antalet äldre ökar och fler får demenssjukdomar. Det är viktigt att det finns personal som kan handleda arbetskamrater och delta i utvecklingen kring demensfrågor. Det är också positivt att ha möjligheten att utvecklas och inhämta fördjupade kunskaper inom sin yrkesroll som undersköterska."

Päivi Varis Petersson, Enhetschef Götene kommun samt ordförande i ledningsgruppen för YH Demensspecialiserad undersköterska


Nuvarande och tidigare studerande ger utbildningen toppbetyg
Skövde Yrkeshögskola har bedrivit utbildningen Demensspecialiserad undersköterska sedan 2013. De studerande har i en helhetsutvärdering av utbildningen gett den toppbetyg! Samtliga av Skövde Yrkeshögskolas utbildningar utvärderas utifrån en enkät som analyseras utifrån Statistiska centralbyråns nöjd-kund-index (NKI). Utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har fått toppbetyg, på samtliga frågor hamnar svaren på över NKI 75 d.v.s. mycket nöjd.

Tidigare studerande"YH-utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har gett mig fördjupande kunskaper om demenssjukdomar, vilket gör att jag har fått större förståelse och ett bättre arbetssätt med personer med demenssjukdom. Jag har även blivit ett stort stöd i vardagslivet för den demenssjuke, den anhörige men också för mina kollegor. Jag jobbar mer utifrån personcentrerad vård och omsorg samt har nu ett salutogent förhållningssätt. Jag älskar mitt jobb och ingen dag är sig lik! Att jobba inom demensvården kräver stort tålamod och respekt för varje individ. Fler borde läsa denna utbildning!"

Admira Suljanovic, Studerande 2016-2018


Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan till exempel innehålla föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. I utbildningen används distansöverbryggande verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. 

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

Vilka förkunskaper behöver du?
-
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G/3 i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2, eller motsvarande.
- Arbetslivserfarenhet: minst två års arbetslivserfarenhet från arbete inom vård och omsorg omfattande minst halvtid, eller motsvarande

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat. För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis.

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Utbildningslängd och studietakt
200 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på halvfart (50%)

Examen
Yrkeshögskoleexamen

Studiefinansiering 
Utbildningen berättigar till CSN.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats (Lärande i arbete). Litteraturkostnader tillkommer. 

Studiestart 
Vi har ansökt om fler utbildningsomgångar. Vid positivt besked från Myndigheten för yrkeshögskolan blir nästa start i augusti 2020.

Ansökan
Ansökan stängd