Välkommen till Vuxenutbildning Skövde och Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningen startar den 24 augusti följt av den första närträffen som sker digitalt den  7 och  8 september. I pdf:en välkommen till Demensspecialiserad undersköterska hittar du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc samt dina första uppgifter.

Terminstider samt poäng för eventuell ansökan om studiemedel.

200824 - 201218- 42.5 poäng
210104 - 210611- 57.5 poäng
210823 - 211224- 45 poäng
220103 - 220603- 55 poäng

Välkommen!