Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och Medicinsk sekreterare!

 

Utbildningen startar måndagen den 17 augusti. På grund av covid-19 så har vi förändrat introduktionsveckan under vecka 34. Klassen är uppdelad i fyra grupper, A, B, C och D. Du kommer att meddelas vilken grupp du tillhör under vecka 33.

Det är viktigt att ni håller tiderna gällande start, raster och slut, detta för att motverka att för många individer rör sig på samma plats samtidigt! Det kommer bli ett annat upplägg under hösten pga rådande samhällspandemi, flertalet kurser kommer bedrivas via distansstudier.

Grupp C + D samlas på skolan för upprop, introduktion och rundvandring klockan 08.00 i sal T208, som är på plan 2. Grupp A + B samlas på skolan för upprop, introduktion och rundvandring klockan 10.00 i sal T208, som är på plan 2.

Det finns i dagsläget ingen möjlighet till att köpa mat eller äta den i skolans lokaler. Notera att det endast finns personalparkering där p-tillstånd erfordras precis utanför skolbyggnaden. Studerande hänvisas till bostadsområdena i närområdet.        

Schema för uppstartsveckan (vecka 34) samt litteraturlista finner du under dokument på denna sida.

Skövde Yrkeshögskola använder en lärplattform som heter Vklass. Du kommer fem dagar före utbildningsstart få en automatgenererad e-post skickad till dig med mer information om Vklass samt dina personliga inloggningsuppgifter.

Meddelandet går till den e-postadress du angav i samband med ansökan till utbildningen. Observera att endast begränsad information syns i lärplattformen innan det datum utbildningen startar. Du behöver använda webbläsare Crome och programmet på webben, inte mobilappen (den fungerar inte när man ska arbeta i systemet). Du måste alltid gå via www.skovde.se/vklass för att logga in.

Studietider och poäng för ansökan till CSN
200817 - 201218 -- 90 p
210111 - 210618 -- 115 p
210830 - 211224 -- 85 p
220110 - 220610 -- 110 p

Vid eventuella problem ta i första hand kontakt med utbildningsledare Jessica Wänghult och i andra hand vår gemensamma reception på telefon 0500-49 77 00 alternativt e-post: vuxenutbildning@skovde.se.

Adress
Regementsgatan 7,
541 46 Skövde

 Varmt välkommen!

 Jessica Wänghult utbildningsledare
E-post: jessica.wanghult@skovde.se
0500-49 77 15