Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Nästa utbildningsstart: augusti 2019. Ansökan öppnar 1 februari.

Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med Västra Götalandsregionen.

Den specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet i den högspecialiserade hälso- och sjukvården. Det finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning. Du kommer bli efterfrågad inom svensk akutsjukvård! Utbildningen, som pågår under två år på halvfart och per distans, ger yrkeshögskoleexamen. Upplägget gör att utbildningen går att kombinera med arbete. Skövde Yrkeshögskola har lång erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans.

Skövde Yrkeshögskola är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler.

 ”Inom akutblocket välkomnar vi specialistutbildning inom akutsjukvård, behovet av specialiserade undersköterskor är stort. Vården blir allt mer komplex och ställer med det högre krav på våra medarbetares kompetens. Som specialistutbildad undersköterska kommer man arbeta allra närmast patienten och med de fördjupade kunskaper utbildningen erbjuder höjer vi kompetensen i flera led, vilket kommer påverka såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö positivt. Med specialistutbildad undersköterska kommer vi ett steg närmare den uppgiftsväxling som planeras i organisationen.”

Ingela Johansson, Enhetschef MAVA, Skaraborgs Sjukhus
 

”Utifrån Skaraborgs Sjukhus kompetensförsörjningsplaner framgår det tydligt ett behov av specialistutbildade undersköterskor. Behovet finns framförallt utifrån den kompetensväxling/uppgiftsväxling som ska genomföras mellan framförallt sjuksköterskor/undersköterskor. Kompetensväxling/uppgiftsväxling i kombination med den allt mer specialiserade vården kräver ökad kompetens hos undersköterskan.”

Inger Levin, HR-strateg kompetensförsörjning Skaraborgs Sjukhus

 Arbetslivets kompetenskrav

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

  • Tillämpa fördjupade kunskaper i anatomi, fysiologi, patofysiologi och sjukdomslära för att ge personcentrerad vård på fördjupad nivå
  • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i akutsjukvård vid omvårdnad vid det akuta omhändertagandet.
  • Arbeta utifrån lagstiftning, förordningar och föreskrifter, etik och värdegrund
  • Hantera medicinsk teknik utifrån gällande föreskrifter och säkerhetsrutiner
  • Tillämpa evidensbaserat förhållningssätt vid dokumentation
  • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter gällande patientsäkerhetsrisker för att stimulera kvalitetssäkring och vidareutveckla patientsäkerhet
  • Tillämpa fördjupad kommunikationskompetens
  • Ge kollegial handledning i komplexa omvårdnadssituationer

 

Kurser i utbildningen Poäng   
Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård 30
Kommunikation, bemötande och handledning i vården       20
Medicinsk akutsjukvård 40
Patientsäkerhet och dokumentation 30
Examensarbete 20
Lärande i arbete - LIA 10
Kirurgisk akutsjukvård 40
Medicinsk teknik 10

 
Vilka förkunskaper behöver du
- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna medicin 1, psykologi 1, vård och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Yrkeshögskolepoäng
200

Studieform
Distans

Studietakt
Deltid 50%, fyra terminer

Antal platser
35

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen
Yrkeshögskoleexamen

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns. 

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana samt kunskaper om internet. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling. 

LIA - lärande i arbete på arbetsplatser
I utbildningen finns en LIA-kurs (lärande i arbete), där du under fyra veckor på halvfart genomför en LIA-placering förlagd till akutsjukvården. Du tilldelas dina LIA-placeringar av utbildningsanordnaren. Eventuellt kan LIA förläggas till hemkommunen.

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med närträffar i Skövde samt kostnader för resor i samband med LIA-placeringen (lärande i arbetet). Kostnader för litteratur tillkommer. 

Kursstart
Augusti 2019

Sista ansökan
Ej fastställd

Att ansöka
Ansökan öppnar 1 februari 2019.