Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Till dig som är antagen

Välkommen till Yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård.

Du startar utbildningen 24 augusti. Inför den första närträffen som kommer att ske digitalt onsdag och torsdag vecka 35 startar du med en uppgift som handlar om att "presentera dig".

Du hittar mer information om uppgiften i  "Välkommen till yrkeshögskoleutbildningen specialistutbildad undersköterska akutsjukvård" som finns under dokument på denna sida. I dokumentet hittar du även annan värdefull informatiom inför kursstart.

Om du inte har möjlighet att delta vid första närträffen meddelar du detta till utbildningsledare Anne Kruse. Du hittar kontaktuppgifter i häften "välkommen till specialistutbildad undersköterska akutsjukvård" under dokument.

Tider för utbildningen samt poäng för eventuell ansökan för studiestöd av CSN:

200824 - 201218 - 42.5 poäng
210104- 210611 - 57.5 poäng
210823 - 211224- 45 poäng
220103 - 220603- 55 poäng

Välkommen!