Äldrespecialiserad undersköterska

Vi har hos Myndigheten för yrkeshögskolan ansökt om att få fortsätta bedriva utbildningen med nästa start i augusti 2019. Vi väntar besked i slutet av januari 2019 och uppdaterar sidan så fort vi vet.

Äldrespecialiserad undersköterska - ett framtidsyrke!
Äldrespecialiserad undersköterska är en ny eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Det är en utbildning för dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen! Efter avslutad utbildning ska du kunna använda ett flexibelt och personcentrerat arbetssätt. Du blir en viktig resursperson som stödjer vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga. Du får en viktig roll i att utföra och medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. 

Utbildningen har tagits fram och bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. Under 2017 har vi justerat utbildningsinnehållet. Vi startar upp utbildningen i augusti 2018.

Utbildningen är en distansutbildning som pågår under två år på halvfart och ger yrkeshögskoleexamen. I utbildningen ingår tio tvådagars närträffar i Skövde (cirka 2 närträffar per termin). Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du samarbetar också, per distans, med kurskamrater i studiegrupper. I utbildningen gör du ett kvalitetsarbete på din ordinarie arbetsplats (eller på en fältstudiearbetsplats om du idag inte arbetar inom äldreomsorgen). Upplägget av utbildningen underlättar möjligheten att kombinera studierna med arbete. 

"Det finns ett stort behov av specialistutbildad omvårdnadspersonal inom äldreomsorg för att kunna ge mer avancerad vård och omsorg samt för att handleda och utveckla arbetet inom yrkesområdet."

Päivi Varis-Petersson, Enhetschef, Götene kommun 

Skövde Yrkeshögskola är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler.  

Kurser i utbildningen   Poäng   
Hälsa och ohälsa hos äldre 60
Kvalitetsarbete 40
Kommunikation och samtal 20
Leda och handleda 20
Välfärdsteknologi 20
Palliativ vårdfilosofi 20
Examensarbete 20

 
Vilka förkunskaper behöver du
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i svenska 1/A eller svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna medicin 1, psykologi 1, vård och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Yrkeshögskolepoäng
200

Studieform
Distans

Studietakt
Deltid 50%, fyra terminer

LIA - lärande i arbete
Utbildningen innehåller ej LIA.

Antal platser
35

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen
Yrkeshögskoleexamen 

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana samt kunskaper om internet. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling.  

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN. 

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband md närträffar i Skövde samt kostnader för resor i samband med LIA-placeringarna (lärande i arbetet). Kostnader för litteratur tillkommer.  

Kursstart
Vi har hos Myndigheten för yrkeshögskolan ansökt om att få fortsätta bedriva utbildningen med nästa start i augusti 2019. Vi väntar besked i slutet av januari 2019 och uppdaterar sidan så fort vi vet.

Sista ansökningsdag
Ej fastställd

Att ansöka
Ansökan stängd