Ambulanssjukvårdare

Vi har hos Myndigheten för yrkeshögskolan ansökt om att få fortsätta bedriva utbildningen med nästa start i augusti 2019. Vi väntar besked i slutet av januari 2019 och uppdaterar sidan så fort vi vet.

Efterfrågan på ambulanssjukvårdare ökar; exempelvis Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Stockholms läns landsting har stor efterfrågan på yrkesrollen. Du blir en efterfrågad resurs! Utbildningen, som pågår under ett år på heltid, ger yrkeshögskoleexamen.

Kurser i utbildningen Poäng   
Arbetsmiljö och ergonomi 10
Examensarbete 20
Kommunikation och samband 15
Dokumentation och journalhantering 5
Akutsjukvård 25
Fordonskunskap och körteknik 30
Prehospital akutsjukvård 35
Lärande i arbete - LIA 1 20
Lärande i arbete - LIA 2 40


Röst från utbildningen
"Ända sedan jag skulle söka till gymnasiet har målet varit att bli ambulanssjukvårdare. Sedan flöt livet på och tiden gick med allt vad det innebär. Men så kom chansen att söka till Yh-Ambulanssjukvårdare i Skövde. Efter några nervösa veckor så fick jag beskedet att jag kommit in. Redan från början så bestämde jag mig för att pendla till Skövde med tåg och det har varit väldigt smidigt. Både på resan dit och hem kan man välja att studera, vila eller göra arbeten. Erfarenheten från min tidigare arbetsplats IVA har varit bra men utbildningen har gett en bredare kompetens över alla sorters sjukdomar, från dom enklare sjukdomarna till de riktigt allvarliga. Min första LIA-period har jag fått göra här hemma i Göteborg och det har varit fantastiskt roligt att få se hur allt fungerar i verkligheten. "

Mari Axell
Göteborg

Elev på utbildningen  

Körkort och trafikutbildning
C1-körkort ingår i utbildningen för att göra dig "körklar" även för de tyngre och större ambulanserna. 

Utbildningen Ambulanssjukvårdare genomförs i nära samarbete med Ambulanssjukvården, Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Trafikutbildningen är en av flera delar som ambulansverksamheten håller i.

”Vår trafikutbildning är uppbyggd kring begrepp som insikt, riskmedvetande och säkerhetstänkande och ger den studerande en god förståelse och förberedelse för yrket Ambulanssjukvårdare. I kursen fordonskunskap och körteknik ingår bland annat teoretiska kunskaper kring gällande trafiklagstiftning med särskild inriktning på undantagsbestämmelser, körning i simulator, teknikövningar i manövergård, riskutbildning, patientfokuserad körning samt övningar i utryckningskörning.

Ambulanssjukvårdare är i många delar ett praktiskt yrke som ställer stora krav på individens förmåga att snabbt ställa om och kunna lösa problem utifrån de förutsättningar som ges i varje ny situation. Det är därför en fördel om Du har ett praktiskt sinnelag och ett tekniskt intresse”.

Bild på Lasse Binnösjö

    Lasse Binnösjö, Trafikinstruktör vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus 

 


Körkortstillstånd
Du ansöker själv om (och bekostar själv) körkortstillstånd för C1-körkortet. Det är viktigt att du tar del av den fördjupade information som finns som fil på denna sida "angående körkortstillstånd information till sökande". 

Ansökan om körkortstillstånd gös hos Transportstyrelsen. Enligt 3 kap. 2 § i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Detta betyder att det ställs krav på den som vill köra ett motorfordon. Du måste ta ansvar i trafiken och följa de regler och föreskrifter som finns. Du får inte ha någon sjukdom som påverkar, eller kan påverka, din körning på ett negativt och trafikfarligt sätt. I Transportsstyrelsens broschyr De medicinska kraven i trafiken redogörs för några av de krav som ställs och även en del om varför dessa finns. Det ställs som regel högre krav för körkort med behörighet för tung lastbil, buss samt för taxiförarlegitimation. Du hittar broschyren här:
Transportstyrelsens broschyr

I föreskrifterna om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) kan du också läsa mer. Föreskrifterna och ändringsföreskrifter finns på Transportstyrelsens webbplats:
Transportstyrelsen

Vilka förkunskaper behöver du. Kraven är uppdaterade inför ev start 2019.
- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Körkort med förarbehörighet B.
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård och omsorgsprogrammet  inkluderat kurserna medicin 1, psykologi 1, vård och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg som undersköterska eller motsvarande omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Yrkeshögskolepoäng
200

Studieform
Bunden

Studietakt
Heltid 100%, två terminer

Antal platser
25

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg. Varje halvt års yrkesarbete (omfattande minst halvtid eller motsvarande) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas med 0,5 poäng (dock är maxvärde för arbetsmeriter 5 poäng).  

CSN
Utbildningen är CSN-berättigad

Kursstart
Vi har hos Myndigheten för Yrkeshögskolan ansökt om att få fortsätta bedriva utbildningar med nästa start i augusti 2019. Vi väntar besked i slutet av januari och uppdaterar sidan så fort vi vet.

Sista ansökan
Ej fastställd

För att söka
Ansökan stängd