Enstaka kurs - Kirurgisk akutsjukvård

Kursen ger kunskaper om symtom, utredning, behandling och omhändertagande gällande de vanligaste sjukdomstillstånden inom kirurgi, ortopedi, urologi, öron-näsa-hals och trauma. Genom kursen får den studerande fördjupade kunskaper om och färdigheter i personcentrerad omvårdnad vid det akuta omhändertagandet, att tolka akuta symptom och att göra kliniska bedömningar om förändringar i tillstånd. Kursen syftar också till att ge kunskaper om differentialdiagnoser. 

Vilka förkunskaper behöver du
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A eller motsvarande
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%), eller motsvarande 

Yrkeshögskolepoäng
40 

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med två närträffar I Skövde Yrkeshögskolas lokaler. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Närträffarna är vecka 36 (onsdag, torsdag) och vecka 50 (onsdag, torsdag). Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns

Studietakt
Deltid 50%

Antal platser
11

Kurstid
2019-08-26 – 2019-12-13

Sista ansökningsdag
1 maj 2019

För att ansöka
Ansökan stängd. Sista kompletteringsdag är 19 maj. För att komplettera logga in på Yh-antagning.se