Enstaka kurs - Leda och handleda. Start 9 december.

Du har nu möjlighet att söka en enstaka kurs ur vår yrkeshögskoleutbildning Äldrespecialiserad undersköterska. Kursstart den 9 december.

Kursen ger fördjupade kunskaper om ledarskap och handledning inom vård och omsorg som du lär dig använda och tillämpa för att leda, handleda och stödja vård- omsorgstagare, kollegor och anhöriga.  

Vilka förkunskaper behöver du
– 
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
–  Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
–  Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Yrkeshögskolepoäng
20

Studietakt
Deltid, ca 24%

Studieform
Utbildningen bedrivs på deltid  och distans, med två närträffar i Skövde Yrkeshögskolas lokaler. Dessa sker den 30/1 och 25/3 och innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform, diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Möjligheter till handledning via lärplattformen finns.

Antal platser
9

Kurstid
2019-12-09  – 2020-04-03

Sista ansökningsdag
25 november

För att ansöka
För att ansöka börja här!