Enstaka kurs - Kvalitetsarbete.

Kursen ger fördjupade kunskaper om kvalitetsbegrepp, modeller, metoder och verktyg för att praktiskt kunna genomföra kvalitetsarbete inom vård- och omsorg. Vidare ger den fördjupade kunskaper och färdigheter i dokumentation och metoder för att reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen ur ett salutogent perspektiv.

Vilka förkunskaper behöver du
–  Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
–  Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
–  Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Yrkeshögskolepoäng
40

Studieform
Utbildningen bedrivs på deltid distans, med tre närträffar i Skövde Yrkeshögskolas lokaler. Dessa sker den 22/8, 28/11 och 29/1 och innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform, diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Möjligheter till handledning via lärplattformen finns.

Studietakt
Deltid, 12%

Antal platser
9

Kurstid
2019-08-19 – 2020-04-03

Sista ansökningsdag
1 maj 2019

För att ansöka
Vi har öppet för sen anmälan till och med 1 augusti. För att göra en sen anmälan klicka här