Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Stödpedagog

Ansökan stängd.

Utbildningen ger efterfrågad kompetens

Skövde Yrkeshögskolas utbildning till Stödpedagog är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dig som arbetar inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov.

Länk till artikel om utbildningens kvalitet

Utbildningen sker på halvfart ochdistans, vilket skapar möjligheter för att kombinera studier med arbete. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser i utbildningen Yh-poäng
Fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar 30
Hälsa och livskvalitet 30
Arbetssätt och metoder 40
Examensarbete 30
LIA (lärande i arbete) 20
Pedagogisk vägledning 30
Värdegrund, lagstiftning om social dokumentation 20

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.


Lärare YH Stödpedagog

"Vi ger dig redskap för att arbeta som Stödpedagog genom att varva teori med praktiska moment under utbildningstiden. Du kommer att ha god nytta av din arbetslivserfarenhet från funktionshinderområdet i arbetet med de olika studieuppgifterna."
Anne Kruse och Ingalill Niggol
Lärare YH Stödpedagog 


Studieform

StödpedagogUtbildningen bedrivs på distans, med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd. Övrig undervisning sker virtuellt via vår lärplattform. Du och de övriga studerande förutsätts ha datorkunskaper och att vara aktiva och synliga deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder  verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens, chatt, film och loggbok. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

Stödpedagog materialStödpedagogutbildningen ger dig såväl teoretiska som praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper. En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du genomför studierna på en annan arbetsplats än den egna.

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.


Studerande YH Stödpedagog"Jag sökte och kom in på flera olika stödpedagog utbildningar i landet. Men innan jag beslöt mig för att tacka ja till någon av dem valde jag att titta på vad var och en kunde erbjuda mig för innehåll och kompetens. Skövde låg geografiskt längre bort än andra skolor för mig men mitt val föll ändå på Skövde Yrkeshögskola då jag tycker att utbudet av de olika kurserna var bättre utformade och mer gedigna. Jag är jättenöjd med mitt val!"
Sarah Rydberg, Studerande YH Stödpedagog 2017-2018


Vilka förkunskaper behöver du

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Arbetslivserfarenhet: minst två års yrkeserfarenhet från arbete inom verksamhetsområdet LSS/funktionsnedsättning omfattande minst halvtid eller motsvarande
- Yrkesutbildning enligt minst en av de två nedanstående punkterna

  • Lägst betyget E/G/3 i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inkluderat kurserna Psykologi 1 och Specialpedagogik 1, eller motsvarande
  • Lägst betyget E/G/3 i de yrkesförberedande kurserna från Barn- och fritidsprogrammet inkluderat kurserna Psykologi 1 och Specialpedagogik 1, eller motsvarande

För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis. Du skall styrka det med ett intyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat. Det skall även framgå i ditt intyg att ditt arbete varit inom området LSS/funktionsnedsättning.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet LSS eller motsvarande. Varje halvt års yrkesarbete (omfattande minst halvtid eller motsvarande) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas med 0,5 poäng (dock är maxvärde för arbetsmeriter 5 poäng).

Utbildningslängd och studietakt

200 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på halvfart (50%).

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Studiefinansiering

Utbildningen berättigar till CSN.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats. Litteraturkostnader tillkommer. 

Studiestart

Information uppdateras när fler kursstarter beviljats

Sista ansökningsdag

 

Att ansöka

Instruktioner inför ansökan här!