Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

För dig som är antagen

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och Yh-Stödpedagog

Utbildningen startar den 24 augusti med en närträff som sker digitalt måndag och tisdag 24 och 25 augusti.

Innan närträffen har du en första uppgift som beskrivs i pdfén "Välkommen till Stödpedagog" som du hittar under dokument på denna sida. Där hittar du även kontaktuppgifter om du har frågor, kursplaner etc.

Om du inte har möjlighet att delta vid första närträffen meddelar du detta till utbildningsledare Anne Kruse. Du hittar kontaktuppgifter i häften "välkommen till specialistutbildad undersköterska akutsjukvård" under dokument.

Terminstider samt poäng för eventuell ansökan för studiemedel. (Första året).
200824 - 201218 - 42,5 poäng
210104 - 210611 - 57,5 poäng
210823 - 211224 - 45 poäng
220103 - 220603 - 55 poäng

Välkommen!