Specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi

Start augusti 2020. Ansökan stängd.

Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dig möjlighet att vara med och utveckla vården och omsorgen! Utbildningen ger dig kunskap och kompetens för att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga gällande välfärdsteknologi.

Välfärdsteknologi definieras som ”kunskapen om och användande av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.” (Vision e-hälsa 2025, beslutad gemensamt av regeringen och Sveriges Kommun och Landsting, SKL). 


Ledningsgruppens ordförande”För våra verksamheter är det av stor vikt att vi har omsorgs-personal med bred kompetens. Välfärdsteknik blir allt vanligare i det dagliga arbetet, och inom detta ämne utvecklas allt nu i en snabb takt, vilket är både inspirerande, intressant och det viktigaste att det underlättar i vardagen för den som har behov av stöd och hjälp för att kunna få känna sig självständig.”


Agneta Harrysson-Andersson, Enhetschef vård och omsorg i Mariestads kommun och ordförande i YH-utbildningens ledningsgrupp.


Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet som ser att användningen av välfärdsteknologi inom vård och omsorg väntas öka kraftigt. Ingen yrkeserfarenhet från vård och omsorg krävs för att söka utbildningen - du kan söka direkt efter studenten från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (se mer om särskilda förkunskapskrav nedan).

Utbildningen ges på distans och pågår under ett år på halvfart (50 %). I utbildningen ingår fem närträffar på plats i Skövde, däremellan bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Följande kurser ingår i utbildningen: 

Kurser i utbildningen      Poäng   
Leda och handleda 20
Välfärdsteknologi 2 40
Kvalitetsutveckling 20
Välfärdsteknologi 1 20


Observera att utbildningen inte innehåller någon praktik i form av LIA (Lärande i arbete) utan utgörs endast av ovanstående teoretiska kurser. Upplägget av utbildningen skapar möjligheter att kombinera studier med arbete.


Röster från utbildningen:

Malin Wahlberg
Studerande på utbildningen 2017-2018

Studerande YH Välfärd"Bra att man satsar på undersköterskor och att det ges möjlighet till att få en specialistutbildning. Välfärdsteknologi ligger i tiden och utbildningen har gett mig bra verktyg till att ta mig an framtidens utmaningar inom området."

Mathias Molander, undersköterska Stuxgården Fårösund
Studerande på utbildningen 2018-2019

 

 

"Välfärdsteknologin är på framfart i hela samhället och den här utbildningen har gett mig mer kunskap i hur vi kan möta den i våra verksamheter. Jag har också fått nya verktyg för hur vi kan jobba systematiskt och kvalitetssäkert med förbättringsarbete av den teknik som redan finns i verksamheten idag likväl som ny teknik som implementeras. Utbildningen har också gett mig nya perspektiv på användningsområdet, både för personerna i våra verksamheter och för oss personal."
Maria Söderberg, stödassistent korttidsverksamhet Tallkotten
Studerande på utbildningen 2018-2019

 "Jag började utbildningen när jag arbetade som undersköterska på ett demensboende. Utbildningen vid YH i Skövde har gett mig en bred kompetens inom olika områden inom välfärdsteknologi, både lagar och regler och senaste forskningen men även mer handfast kring ledarskap och implementering av nya arbetssätt. Utbildningen är också ett plus i kanten i mitt CV och gjorde, tillsammans med tidigare studie- och arbetslivserfarenhet, att jag nu fått ett jobb som Utvecklingsledare IT inom Göteborgs Stad och jobbar med frågor kring digitalisering och välfärdsteknologi inom hälso- och sjukvård, särskilda boenden samt funktionshinder."
Linda Tebbal, utvecklingsledare IT, Göteborgs stad
Studerande på utbildningen 2018-2019

 

Bild på före detta student från Åland."Jag arbetar nu med att utveckla Äldreomsorg på Distans (ÄlDis) till en välfärdstecknisk plattform för Ålands kommuner. Vi har just startat upp  ”Nyfiken på surfplattor” för seniorer och introducerat GPS-larm för kommunerna. Jag vill tacka er så jättemycket för en toppenutbildning - den stärkte mig, gav en massa ny energi och förbättrade mitt sätt att uttrycka mig och arbeta. Den har också gett en massa nya idéer som ni också väckte hos mig"
Liz Karlsson, Koordinator för Äldreomsorg på Distans (ÄlDis), Jomala, Åland


 
Vilka förkunskaper behöver du?

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
 • Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet  inkluderat kurserna:
  • Medicin 1
  • Psykologi 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1
  • Vård- och omsorgsarbete 2
   eller motsvarande kunskaper.

Yrkeshögskolepoäng

100

Studieform

Distans

Studietakt

Deltid 50 %, två terminer

Antal platser

35

Typ av examen

Utbildningen omfattar 100 yrkeshögskolepoäng och ger därmed ingen yrkeshögskoleexamen (utbildningen måste omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng och uppfylla en rad andra krav för att yrkeshögskoleexamen ska kunna utfärdas).

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt fem närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

Studiefinansiering

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med närträffar i Skövde. Kostnader för litteratur tillkommer.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kursstart

24 augusti

Sista ansökan

5 maj - öppet för efteransökan till 2 augusti.

Att ansöka

Instruktioner inför ansökan här: