Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Instruktioner för ansökan YH Specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknik med start augusti 2021

Längst ned på sidan har du en direktlänk till YH-antagning.se och vår utbildning är då redan markerad. Innan du påbörjar din ansökan läs noggrant igenom instruktionerna nedan.

När du gör din ansökan behöver du ladda upp de dokument du vill använda för att styrka din behörighet. Du behöver ha tillgång till digitala kopior av de dokument du vill åberopa. Här är det viktigt att du laddar upp rätt och relevanta dokument. Vill du ha hjälp är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Sista ansökningsdag är den 7 maj men du kan göra kompletteringar (t.ex. betyg/intyg) till din inlämnade ansökan till och med 5 juni då all dokumentation skall vara oss till handa.

För dig som tidigare sökt en utbildning på Skövde Yrkeshögskola.
Du behöver på nytt ladda upp de dokument du vill använda för att styrka din behörighet.

För att styrka behörighetskrav genom formell kompetens:
Du skall använda en digital kopia av ditt/dina betyg från gymnasiet och/eller om du läst på kommunal vuxentubildning eller motsvarande. Bifoga samtliga betyg du har. Exempel på digital kopia är om du scannar in ditt/dina betyg eller om du tar ett bra foto av ditt/dina betyg. Använder du foto skall hela betygsdokumentet synas.

Observera att ett utdrag eller en skärmdump från antagning.se inte godkänns som underlag.

För att styrka behörighet genom reell kompetens
Om du inte formellt uppfyller ett eller flera förkunskapskrav och om du anser att du genom annan erfarenhet har uppnått de kunskaper som du formellt saknar kan du ansöka om reell kompetens. Du skall då fylla i och i samband med din ansökan ladda upp nedanstående blankett tillsammans med den dokumentation som du vill använda som stöd.

Blankett för ansökan om reell kompetens

Vill du ha hjälp är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:
Patrik Clausén på 0500-497716
E-post: patrik.clausen@skovde
Joakim Wetterskog på 0500-497706
E-post: joakim.wetterskog@skovde.se

Öppet för ansökan
Klicka här för att påbörja din ansöka

Kom ihåg att alla besked/kallelser kommer per e-post genom yh-antagning.se. Håll koll på din mail! Inga besked skickas per post.