Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Ansök till gymnasiet senast 1 februari

Du gör din ansökan på Utbildning Skaraborgs webbplats.

På Utbildning Skaraborgs webbplats hittar du allt du behöver veta om ditt gymnasieval.

Länk till Utbildning Skaraborg

Dina inloggningsuppgifter ska du ha fått av din studie- och yrkesvägledare. Det är också till henne/honom du vänder dig om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan.