Kreativiteten flödar. Ulrika Malmgren är en av de pedagoger som förskolorna möter när de hämtar återbruksmaterial. Tony Olsson från arbetsmarknadsenhet bidrar med mycket till kreativt återbruk.

Återbruk för kreativitet!

Varför köpa nytt skapandematerial när det finns obegränsade mängder som är på väg att slängas? På Värsås förskola har ”skräp” och spillmaterial fått nytt liv i flera år. Nu växer initiativet.

Källaren i Värsås förskola är full av kasserat material som väntar på att få nytt liv genom barnens händer. Här kan en tom äggkartong bli ett hustak eller en skumpig väg eller en larvkropp eller ... egentligen vad som helst.

Förskolorna i Skövde kommun har sedan 2016 arbetat med att starta ett kreativt återbruk med tillgång till material för barn för att stimulera deras kreativa, kommunikativa och sinnliga förmåga. Att man använder material som låter sig omskapas, som inte har konkreta lösningar och kan användas på flera olika sätt. En viktig del i arbetet med återbruksmaterial är också att ge barn och unga kunskaper för en hållbar utveckling - en utveckling som bygger på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

- Vi ser tydligt att det utvecklar barnens kreativitet, det sociala samspelet och skapar förutsättningar för ett entreprenöriellt lärande. Med återbruksmaterial finns inga begränsningar. Detta är vad vi kallar ett okodat material. Det innebär att det är barnens fantasi och kreativitet som styr, och i samspelet med varandra som materialet blir. Det väcker också tankar kring miljö och hållbarhet, säger förskolechef Anna Westermark.


Var kommer då återbruksmaterialet ifrån?
I starten kom materialet främst från föräldrar och personal men efter att återbruksentusiasterna på kommunens arbetsmarknadsenhet fått nys om förskolans arbete har det blivit mer variation i utbudet.
- Nu lämnar även företag material som de har tänkt att slänga. Då ger vi materialet nytt liv och det bli ett kreativt och pedagogiskt material på förskolor i vår kommun. Barnens kreativitet och experimentlust främjas genom att de får använda ett ofärdigt material som vi skapar något av tillsammans istället för att erbjuda färdiga leksaker, säger Anna.


Pedagogerna i Värsås tar emot material med öppna armar
Återbruket på Värsås förskola är tillgänglig för alla förskolor i Skövde kommun. Där kan de hämta restmaterial till sina lärmiljöer. Vill du som privatperson eller företagare skänka material till kreativt återbruk så tar pedagogerna emot det med öppna armar.

- Det finns så många i vår kommun som brinner för återbruk på olika sätt. Tänk så underbart det är att kunna samla det drivet till något riktigt bra, säger Anna.

Har du återbruksmaterial som du vill skänka så kontakta förskolechef Anna Westermark på mail: anna.westermark@skovde.se