Bild på två ungdomar.

Välkommen till årets digitala gymnasiemässa

Mässan kommer att vara öppen 4 november kl.17.00-20.00.