Blå färgplatta med Skövdes logotyp

Gymnasium Skövde bedriver undervisning på distans

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har på delegation beslutat att undervisning på Gymnasium Skövde (Västerhöjd och Kavelbro) ska bedrivas på distans från och med onsdag 18 mars.

Undantaget är gymnasiesärskolan där vi ser ett särskilt omvårdnadsbehov för eleverna. Undantaget är även elever på Fordon- och transportprogrammets år 3 med inriktningen Transport, som utför praktiska inslag i sin utbildning.

Idag, den 17 mars, meddelade Sveriges regering att gymnasieskolor, vuxenutbildning, yrkeshögskolor, universitet och högskolor rekommenderas att bedriva fjärr- eller distansundervisning. Åtgärderna syftar till att minska takten av smittspridning av covid-19, skydda de äldre och att avlasta vården.

Vi förväntar oss att våra gymnasieelever deltar i undervisningen hemifrån och följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning. Vi vill även uppmana föräldrar och vårdnadshavare till elever att trycka på allvaret i den uppkomna situationen.

Skövde kommun följer nu regeringens uppmaning att i än högre grad förbereda oss för ett läge där det kan bli aktuellt att stänga grundskolor. Just nu blixtbereds en helt ny lag som ger regeringen möjlighet att säkerställa omsorg för barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbeten, om grundskolor behöver stänga. Regelverket ska inom kort att vara på plats.

När det gäller studiemedel meddelar regeringen att så länge undervisning bedrivs (och elever deltar), även på distans, betalas studiemedel ut.

Läs mer om hur Skövde kommun arbetar med cooronairuset och covid-19 här.