Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Information om Tidanskolan

Tidanskolan kommer under sommarlovet att genomgå ett saneringsarbete med anledning av att PCB har påträffats i skolans fasader utvändigt och på vissa områden på skolgården.

Det handlar om fogar mellan fönster och tegelväggar som innehåller ämnet, vilket med tiden har spridit sig ner i marken på vissa ställen i anslutning till berörda fasader.

PCB får enligt svensk lag inte finnas i byggnader och kommer skyndsamt att saneras bort. Saneringen utförs enligt det regelverk som finns för hantering av ämnet, vilket till exempel innebär att den sker innanför ett slutet byggnadsområde för att undvika spridning av ämnet.

Sanering sker skyndsamt under sommarlovet

Under sommarlovet kommer därför skolans fasader, fönster och delar av skolgården att saneras. Detta innebär att man tar bort ämnet ur de fogar som har konstaterats innehålla PCB. Skolans fönster kommer sedan att bytas ut under hösten som en del av den renoveringsplan som funnit sedan tidigare. Anledningen till att detta dröjer lite beror på leveranstiden på fönstren. När fogarna har sanerats så är ämnet borta och därför är det möjligt att låta de nuvarande fönstren att sitta kvar under tiden vi väntar på leverans av de nya.

Skövde kommun har samverkat med Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) när det gäller hur och när åtgärder måste vidtas. MÖS är tillsynsmyndighet och är experter på området. Vi följer deras riktlinjer kring hur vi hanterar skolan och enligt vår gemensamma bedömning råder ingen risk för eleverna att gå kvar under tiden fram till sommarlovet.

Hur påverkas förskola/förskola/fritids?

Som det ser ut nu kommer inte förskolans verksamhet att påverkas.

För att kunna genomföra saneringen under sommaren behöver lokalerna vara tomma. Därför behöver fritidsverksamheten flyttas. Mer information om det kommer så snart som möjligt.

Mer information

Om man har frågor eller funderingar kring det här är man välkommen att prata med personalen. Vi kommer löpande att informera om hur arbetet fortskrider så att våra elever och vårdnadshavare ska känna sig involverade och informerade om vad som händer och vad det innebär.