Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Kommunala högstadieskolor ställer om till fjärr- och/eller distansundervisning - beslut fattat 8/1

Smittspridningen fortsätter att öka i samhället och Smittskydd Västra Götaland rekommenderar nu regionens högstadier att övergå till distansundervisning. Utifrån rekommendationen kommer Skövdes kommunala högstadieskolor att delvis stänga från och med den 11 januari och samtidigt ställa om till fjärr- och/eller distansundervisning.

Beslutet har idag, den 8 januari, fattats av barn- och utbildningsnämndens ordförande, Anders Karlsson (M), och gäller till och med 24 januari 2021.

Beslutet berör Eriksdalskolan, Helenaskolan, Vasaskolan och Stöpenskolans högstadieelever, årskurs 7-9. Undantag görs för grundsärskolans årskurs 7-9 som har undervisning som vanligt. Rektor har befogenhet att avgöra om eleverna ska få fjärr- och/eller distansundervisning beroende på vad som är lämpligt utifrån skolans verksamhet. Rektor har även befogenhet att låta elever få undervisning på plats i skolan utifrån individuella behov.

I och med beslutet hoppas vi kunna bidra till att minska resandet och kontakter i högstadieverksamheten och därmed minska smittspridningen i samhället. Vi fortsätter att följa utvecklingen av covid-19 noggrant för att se om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få ytterligare information från respektive skola via Vklass.