Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på en mamma och hennes två barn.

Ny barnomsorgstaxa

Från och med 1 januari 2021 höjs taxan för barnomsorg.

Inkomsttaket höjs till 50 340 kr vilket innebär att högsta avgiften som ska betalas varje månad kommer att höjas. Även avgiftsnivåerna för maxtaxan kommer att höjas, se tabeller nedan.

Förskolebarn

                                

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 3,0 % 1 510
Barn två 2,0 % 1 007
Barn tre 1,0 % 503

 

Skolbarn 

Plats under terminer  och lov

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 2,0 % 1 007
Barn två 1,0 % 503
Barn tre 1,0 % 503

 

Plats under lov

och studiedagar     

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 1,0 % 503
Barn två 0,5 % 252
Barn tre 0,5 % 252