Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bild på Karin Hallhagen Bagby.

Ny grundskolechef i Skövde kommun

Karin Hallhagen Bagby blir ny grundskolechef i Skövde kommun. Hon tillträder sin tjänst den 1 januari 2021.

Karin Hallhagen Bagby har mångårig erfarenhet av arbete inom kommunal skolverksamhet, varav de senaste åren som rektor vid flera olika skolor i Västsverige med vitt skilda behov och elevunderlag. Hon har även varit med och från grunden byggt upp en skola i ett av Göteborgs mer socialt utsatta områden med uppdraget att bli ”världens mest demokratiska skola”.

Karin har under sin tid som både lärare och rektor varit engagerad i fackliga frågor och haft uppdrag på både lokal och central nivå. Hon har även varit politiskt aktiv och suttit som ledamot i Utbildningsnämnden i sin hemkommun Lilla Edet.

– Vi är glada över att få med Karin i vårt ledningsteam på sektor barn och utbildning. Karin har en gedigen erfarenhet från olika roller och skolverksamheter och kommer att kunna ge oss nya perspektiv i vårt utvecklingsarbete, säger Katarina Lindberg, sektorschef barn och utbildning.

– Jag ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med kloka och engagerade medarbetare och kollegor på sektorn få leda och utveckla verksamheterna inom grundskolan. Att skapa möjligheter och ge förutsättningar till ett gott liv för elever såväl som medarbetare är det som ger mig mening och glädje i mitt ledarskap, säger Karin Hallhagen Bagby.