Bild på rum i förskola.

Positivt besked angående städning i förskolor och skolor

Miljönämnden i Östra Skaraborg (MÖS) beslut om utökad frekvens på städning i Skövde kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor upphävs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beskedet är positivt för kommunen.

MÖS beslutade i oktober 2019 att förelägga barn och utbildningsnämnden i Skövde kommun att upprätta och införa utökade rutiner för städning i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Barn och utbildningsnämnden överklagade MÖS beslut. Nämnden anser att det saknas grund för MÖS föreläggande då de krav på städning som föreskrivs i lagen (Miljöbalken) uppfylls och att det inte föreligger olägenhet eller risk för människors hälsa.

Skövde kommun har tidigare fått rätt i Mark- och miljödomstolen gentemot MÖS i ett liknande ärende från 2017. Den här gången är det Länsstyrelsen i Västra Götalands län som väljer att upphäva MÖS beslut. Länsstyrelsen framhåller att Folkhälsomyndighetens allmänna råd endast är vägledande. Länsstyrelsen anser även att MÖS beslut är otydligt på så sätt att det inte klart framgår vilka skolor som omfattas av föreläggandet.

- Det är glädjande att vi nu ännu en gång har fått ett positivt beslut i denna principiellt viktiga fråga. Nu kan vi fortsätta lägga resurser på rätt saker istället för att använda dem till utökad städning som vi inte anser behövs, säger Katarina Lindberg, chef för sektor barn och utbildning.

Länsstyrelsens beslut finns att läsa under "Dokument".