Skövde kommun får rätt mot Arbetsmiljöverket

Idag meddelade Förvaltningsrätten i Jönköping att de upphäver Arbetsmiljöverkets krav på vite gällande arbetsmiljöåtgärder i förskola, grundskola och gymnasieskola i Skövde kommun.

Idag meddelade Förvaltningsrätten i Jönköping att de upphäver Arbetsmiljöverkets krav på vite gällande arbetsmiljöåtgärder i förskola, grundskola och gymnasieskola i Skövde kommun.

- Vi bedriver sedan tidigare ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom sektorn och den här processen har gett oss värdefull input i arbetet framåt. Vi är glada över att beslutet om vite upphävs och att vi nu kan fortsätta fokusera på förebyggande och främjande insatser enligt plan, säger Katarina Lindberg, chef för sektor barn och utbildning.

Bakgrund

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet lämnade i februari 2018 in en framställan enligt arbetsmiljölagen 6 kap, § 6 a där de begärde åtgärder i arbetsmiljön inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Fackförbunden pekade på brister i arbetsmiljön och begärde att Skövde kommun skulle vidta åtgärder för att säkerställa att tilldelade resurser motsvarade verksamhetens omfattning och krav.

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion som ledde fram till ett antal ställda krav på Skövde kommun samt ett föreläggande om vite mot kommunen. Skövde kommun överklagade den delen av beslutet som gäller att tilldelade resurser ska motsvara verksamhetens omfattning men har i övrigt vidtagit de åtgärder som Arbetsmiljöverket krävt.