Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bild på barn.

Slutar ditt barn på förskolan till sommaren och börjar i förskoleklass till hösten?

Då är det några saker som är bra att tänka på!

Det barn som i sin anmälan till förskoleklass har ansökt om plats till fritidshem får en placering på den skola där det kommer att gå. Du behöver inte göra någon uppsägning av förskoleplatsen, som slutar att gälla 31 juli, och du betalar också barnomsorgsavgift till och med 31 juli. Ett placeringsbeslut av fritidshemsplatsen, som börjar gälla 1 augusti, skickas ut till dig. Du betalar skolbarnomsorgsavgift för fritidshem från och med 1 augusti.

Men om du och ditt barn är lediga under större delen av sommaren kan du säga upp förskoleplatsen. Du behöver då inte betala barnomsorgsavgift. Uppsägningstiden är en månad och görs digitalt i e-tjänsten för förskola och skola (se under ”Länkar”). Uppsägningstiden räknas från och med den dag blanketten skickas in digitalt.

Om du sagt upp förskoleplatsen och sedan behöver fritidshemsplats till hösten när ditt barn börjar förskoleklass måste du göra en ansökan om plats i fritidshem. Ansökan gör du senast innan sommarlovet i e-tjänsten för förskola och skola (se under ”Länkar”). Ditt barn behöver inte stå i kö till fritidshem utan får plats omgående.

För barn som inte behöver fritidshem

De barn som i sin anmälan till förskoleklass inte har ansökt om plats till fritidshem måste göra en skriftlig uppsägning av förskoleplatsen.

För barn som stannar kvar i förskolan

För barn som ska gå kvar på förskolan till hösten betalar du barnomsorgsavgift för under sommaren eftersom du abonnerar på platsen och betalar för den tills du säger upp den.