Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan bedriver utbildning på distans

Den kommunala vuxenutbildningen samt Skövde Yrkeshögskola och samhällsorientering för vissa nyanlända vid Vuxenutbildning Skövde kommer att bedriva undervisning på distans från och med onsdag 18/3.

En stor del av verksamheten bedrivs redan idag på distans. Nu gäller det att växla om så att alla verksamheter där det är möjligt också kan övergå till denna studieform.

Undantag för distansutbildning är i nuläget de elever och studerande som är ute på praktik. 

Läs mer om hur Skövde kommun arbetar med cooronairuset och covid-19 här.