Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Klagomål och synpunkter

Sektor barn och utbildnings rutiner för klagomål och synpunkter.

För oss inom barn och utbildning är det viktigt att arbeta med ständig förbättring och utveckling av verksamheten. Om du som barn, elev, vårdnadshavare eller annan anser att skolan inte följer skollag och förordning, vill vi gärna veta det.

Vill du höra av dig till oss kan du välja mellan följande alternativ: 

  • Förslag, synpunkter och klagomål lämnas via "Kontakta oss"*.
  • Kontakta den personal som berörs. Kontaktuppgifter kan du få från respektive skolas expedition.
  • Kontakta ansvarig chef/rektor för verksamheten. Kontaktuppgifter hittar du på respektive förskola-/skolas webbplats eller via Kontaktcenter 0500-49 80 00. 

Den som tar emot informationen är skyldig att utreda och återkoppla vad som händer med ditt ärende. Om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits kan du vända dig till högre chef.

*Kontaktsidan är Skövde kommuns skriftliga klagomålshantering som beskrivs i skollagen (2010:800) kap. 4 § 8.