Skolskjuts

Inför läsåret 19/20

I stället för tidigare brevutskick hittas i år inplanerade skolskjutsar för varje elev direkt i  Vårdnadshavarportalen (Vh-portalen). Logga in med bank-id, se rutter och hållplatser för skolbuss samt övrig information om skoltaxi och linjebuss.       

Om inplanerad skolskjuts inte behövs, vänligen meddela detta till skolskjuts@skovde.se.

Alla ändringar för skoltaxi meddelas till skolskjuts@skovde.se. Handläggningstid under perioden 15/8 - 1/10 är 15 arbetsdagar, efter det 5 dagar för tillfälliga och 8 dagar för permanenta ändringar.

Behöver ni ansöka om skolskjuts under teminens gång, gör det via  vår e-tjänst

  

Störningar i skolskjutstrafiken

Störningar i skolskjutstrafiken kan förekomma, exempelvis vid halka och stora mängder snö kan det hända att snöröjningen inte hinner med på våra mindre vägar i kommunen. Det kan innebära att skolbussen blir försenad eller ställs in.

Det är upp till varje trafikoperatör att göra bedömningen om fordonet kan framföras på ett säkert sätt och de äger rätten att besluta om hur trafiken kommer trafikeras. Säkerheten för resenären kommer alltid i första hand.

Vårdnadshavare uppmanas att inte lämna barn ensamma vid hållplatsen utan att förvissa sig om att skolskjutsen hämtar eller att barnet klarar att gå hem själv om skolskjutsen uteblir. Har inte skolskjutsen kommit efter 10-15 min får barnet gå hem.

Eleven får stanna hemma om det inte går att ta sig till skolan på annat sätt, exempelvis med nästa busstur i kollektivtrafiken, förälder eller annan vuxen. 

Ställs skolskjutstrafiken in med kort varsel under skoldagen sätts inga ersättningsfordon in. Eleverna måste själva kontakta sina föräldrar eller någon annan närstående för transport hem. För de mindre eleverna på låg- och mellanstadiet hjälper skolan till med att få tag på vårdnadshavare eller annan kontaktperson.

Informationskanaler

Vi försöker att få ut informationen så fort den kommit oss till kännedom. Information om de egenupphandlade bussarna läggs ut på kommunens hemsida.

Västtrafik informerar om kollektivtrafiken, det vill säga den ordinarie busstrafiken.

Vid kraftigare störningar och inställda bussar informeras P4 Skaraborg, Sveriges Radio.