Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Skolskjuts

Skolskjuts är resa mellan bostad och skola inom Skövde kommun. Skolskjuts till andra skolor än den anvisade skolan enligt skolskjsutsområden och till friskola inom kommunen, kan endast beviljas om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Busskort för linjetrafik räknas inte som en ekonomisk svårighet och kan beviljas om grundläggande kriterier uppfylls.

För att elev som går i anvisad skola enligt skolskjsutsområden ska vara berättigad till skolskjuts, ska avståndet mellan hem och skola uppfyllas enligt kommunens regler. Om avståndet uppfylls ska ingen ansökan göras. Eleven beviljas då skolskjuts per automatik. Se regler för avstånd.

Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionsnedsättning, annan orsak eller växelvis boende ska göras via e-tjänsten,  E-tjänst ansökan.

Inför nytt läsår ska ansökan vara inkommen senast 15 april samma år för att garanterat komma igång från skolstart.


Inplanerade skolskjutsar 20/21

Inplanerade skolskjutsar för varje elev hittas i Vårdnadshavarportalen (Vh-portalen). Logga in med bank-id, se rutter,  hållplatser och tider för skolbuss samt övrig information om skoltaxi och linjebuss.

Om inplanerad skolskjuts inte behövs, vänligen meddela detta till skolskjuts@skovde.se.

Alla ändringar för skoltaxi meddelas till skolskjuts@skovde.se. handläggningstiden under perioden augusti-september är 15 arbetsdagar, efter det 5 dagar för tillfälliga och 8 dagar för permanenta ändringar.