Reflexväst

Sedan hösten 2015 har vi satsat på att elever som åker skolbussar ska använda reflexväst. Därför skickar vi med elevskjutslista ut reflexvästar till samtliga förskoleklasselever varje höst.

Med i utskicket kommer en reflexväst samt ett brev till målsman. Vi gör denna satsning för att öka säkerheten kring skolskjutsen för eleverna, busschaufförerna och givetvis för andra trafikanter på vägarna.

För allas säkerhet är det viktigt att du pratar med ditt barn om vikten av att använda reflexvästen så att busschauffören har möjlighet att se eleven vid hållplatsen i mörkret.