Bild på Bäckagårdens förskola.

Bäckagårdens förskola

Bäckagården ligger i Skultorp.

Organisation

Vår förskola ligger vackert belägen i utkanten av samhället. Vi har naturen ända in på knutarna. Både inom- och utomhusmiljön har gott om plats för lek och fantasi. Vi har barn i blandade åldrar från ett till sex år.

Verksamhet

Hos oss bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Det är viktigt för oss med trygghet, närhet och social gemenskap.
 

Socialt samspel

Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö 18. Förskolan bedriver en allsidig verksamhet med betoning på socialt samspel, individuell utveckling, språk, matematik, natur och barns behov av lek. Allt detta på ett stimulerande och lekfullt sätt i en kärleksfull miljö.