Kommunal förskola

I Skövde finns 35 kommunala förskolor. Läs mer om dem under rubriken "Förskolor".

Nedan kan du se var i kommunen förskolorna ligger.