Avgift och inkomst

Din inkomst påverkar avgiften för barnomsorgen. Var därför noga med att alltid meddela aktuell inkomst.

Registrera eller ändra inkomst kan du göra i e-tjänsten för förskola och skola (se "Självservice"  under "Länkar"). Där kan du också simulera barnomsorgsavgift för att ta reda på vad du ska betala.

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år eftersom du abonnerar på en plats tills du säger upp den. Det innebär att du betalar barnomsorgsavgift även vid ledigheter.

Barnomsorgstaxa från och med 1 januari 2022:

Förskolebarn

                                   

Procent av
bruttoinkomst

Högsta avgift
kr/mån

Barn ett 3,0 % 1 572
Barn två 2,0 % 1 048
Barn tre 1,0 % 524

 

Skolbarn 

Plats under terminer  och lov 

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån  

Barn ett 2,0 % 1 048
Barn två 1,0 % 524
Barn tre 1,0 % 524

 

Plats under lov och studiedagar

Procent av bruttoinkomst     

Högsta avgift kr/mån        

Barn ett 1,0 % 524
Barn två 0,5 % 262
Barn tre 0,5 % 262

Uppgifterna du lämnar kommer att databehandlas i sektor barn och utbildnings administrativa datasystem för barnomsorg och skola.
 

Här hittar du mer information

I foldern om barnomsorg, som finns under "Dokument", kan du läsa mer om placering, avgifter, schemaändring och annat som rör barnomsorgen.