Bild på Karstorps förskola.

Karstorps förskola

Förskolan ligger naturskönt i vackra omgivningar med närhet till Karstorpssjön.

Förskolans gård är kuperad med både gräsytor, asfalterade gångar och sandytor. Möjlighet finns att dela av gården med en grind för att hålla isär barngrupperna under vissa tider på dagen. Det gör leken på gården lugnare.

Förskolan har fem avdelningar med ett gemensamt torg och matsal. På Briljanten, Safiren och Smaragden vistas de yngsta barnen och på Diamanten och Rubinen de lite äldre.

Man äter den goda hemlagade maten i två matlag för att skapa lugna måltidssituationer.

På det gemensamma torget har man skapat många olika lekmiljöer som lätt kan förändras och anpassas efter förskolans temaarbete eller barnens intressen.

Tema- och samarbete

Karstorps förskola utgör en gemensam enhet tillsammans med Billingstorps förskola. Under många år har verksamheten utvecklats gemensamt. Pedagogerna träffas för att utbyta erfarenheter, utmana varandras tankar, inspirera och hjälpa varandra.

De har arbetat med Skolverkets matematiklyft och läslyft och utvecklat dessa områden i kollegialt lärande och med stöd i aktuell forskning.

Pedagogerna arbetar hela tiden för att utveckla barnens språkliga medvetenhet och använder sig av det forskningsanknutna materialet ”Före Bornholmsmodellen”.

Sedan flera år har båda förskolorna gemensamma temaområden och utgår då ofta från en barnbok eller en serie av barnböcker.

Leken har ett stort utrymme i verksamheten. Det är genom lek och samspel barn lär och utvecklas.

Varje vecka kommer en musikpedagog från kommunala musikskolan och leder musikstunder för barnen. 

Förskolans mål

  • Förskolan har attraktiva lärmiljöer och mötesplatser både ute och inomhus där utmaningar, inspiration och kreativitet möjliggörs.
  • Barnens intressen och idéer syns tydligt i lärmiljöerna. Lärmiljöerna är tydliga, anpassade och tillgängliga för alla barn.
  • Alla avdelningar använder aktivt bilder, symboler och tecken för att skapa tydlighet och begriplighet. Pedagogernas förhållningssätt präglas av värme, glädje, struktur och tydlighet.
  • Pedagogerna arbetar aktivt och medvetet med olika estetiska lärprocesser i verksamheten. Det syns på förskolan att de arbetar med estetik och skapande verksamhet.