Bild på Timmersdala förskola.

Timmersdala förskola

Förskolan ligger i samhället Timmersdala med närhet till skola, skog och natur.

Timmersdala förskola har tillsammans med skolan en stor matsal och nytt, modernt kök.

Förskolan ligger mitt emellan skolan och äldreboendet Billingsdal. Det gör att förutsättningar för möten mellan olika åldrar och olika personalgrupper ökar.

Det finns fyra avdelningar på förskolan, två småbarnsavdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och två avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år.

All mat lagas från grunden och det serveras en stor salladsbuffé varje dag.

Sedan några år tillbaka finns folk-och skolbiblioteket i skolans lokaler. Det innebär mycket goda möjligheter för barn och personal att låna böcker och förskolan kan tillsammans med bibliotekarien stimulera barnens intresse. Det är enkelt och roligt att besöka biblioteket och promenaden genom mellanstadiets korridor är en spännande upplevelse.

Närheten till skog och natur gör att förskolan regelbundet går på spännande utflykter. Vid den egna lägerplatsen lagas mat över öppen eld, där flödar fantasin i leken, det arbetas med matematiska problem och där får barnen motoriska utmaningar när de klättrar och balanserar.

Förskolan är aktiva deltagare i Grön Flagg och lägger stor vikt vid att arbeta med natur-och miljöfrågor.

För att stimulera barnens språkliga utveckling arbetar förskolan med ett forskningsbaserat material, ”Före Bornholmsmodellen”. 

För att öka föräldrarnas inflytande och delaktighet finns ett ”Förskoleråd”.

Det finns en handlingsplan för samverkan mellan förskola, förskoleklass och fritidshem. Förskolans barn och eleverna i förskoleklassen besöker regelbundet skogen tillsammans med sina pedagoger under hela året. När barnen sedan börjar skolan har de redan bekantat sig med både personal och kamrater. Pedagogerna har genom sitt samarbete en god insyn i varandras verksamhet, mål och arbetssätt vilket också underlättar barnens övergång.